Kara Korektinto

Salvador Guma', korektinto de *Kajeroj el la Sudo*.

Antaŭ kelkaj monatoj mortis Salvador Gumá, centtrijaraĝa. Li estis la plej aĝa esperantisto, kiu vivis en Hispanio, kaj li konis Esperanton de junaĝo. Li verkis multe da rakontetoj en Esperanto, kiel tiu, kiun ni publikigas je la dorso de ĉi tiu paĝo, kie li ridindigas la muzikan konon de vilaĝaj dancantoj.

Sed ni ĉiuj ŝuldas al li la multjaran korektadon de magazinoj, kiel Kajeroj el la Sudo kaj Boletin.

Li estis progresemulo kaj estis persekutata pro liaj ideoj dum la Diktaturo de Generalo Franko.


Lasta artikolo Kajeroj ~ Kajero 59 ~ Esperanto Hispanio Sekvanta artikolo
Muziko: Malrapido sentata, de la 5-a koncerto por piano, dirita La IMperiestro, de Ludoviko Beetoveno.