La 12-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo

2-9 de Oktobro 2004
SALOU (Tarragona) Hispanujo.
Pliajn informojn vi ricevos de Luis Serrano Pérez
Apartat 423. 08200-SABADELL . Hispanujo
Tel. (+34) 93 727 50 21
luis_serrano@mixmail.com
Faksilo: (+34) 937314111 (ne dum augusto)
http://www.terra.es/personal5/lserrano2003

antauxa ~ Kajero 63-a ~ Kajeroj ~ Sekvanta
Muziko: La sankta dorno estas tipa kataluna kanto.