Kajeroj el la Sudo
Nr-o 64-a, oktobro de 2004
 1. Redaktore
 2. Informoj de la prezidanto
 3. Deklaracio de Hiroŝima
 4. Rezolucio de Bilbao
 5. La Vaska Patrolando
 6. José N. Marqués
 7. Oni Bezonas profesorojn por Internacia Studumo en Bydgoszcz
 8. Centraj paĝoj: La plej gravaj eventoj en Esperantujo
 9. Ne estis sonĝo, ĝi okazis!
 10. La doktoro de Sefarad'
 11. Deklaracio kaj rezolucio de SAT
 12. Saluto de Jakvo Schram
 13. Salutvortoj de la Prezidanto de UEA
 14. Saŝa' Distel'
Pasinta ~ Kajeroj ~ Sekvanta

vizitoj de la 1-a de novembro de 2004.
Muziko: Rita danco de l' fajro, De Manuel de Falla.
Kamarado Remy kaj sia libro
Kamarado Rèmy Buŝe' prezentas la libron de li tradukita, Vivbruligita,
dum la kongreso de SAT en Bratislavo.
Interesatoj mendu ĉe la libroservo de SAT aŭ ĉe tiu de UEA.