Kajeroj el la Sudo 66
Kajeroj el la Sudo, numero 66-a
Aprilo de 2005
  1. Redaktore
  2. Informoj de la prezidanto
  3. Letero al Prezidanto
  4. Pripenso pri Usono
  5. Migrado kaj kunagado
  6. Centraj paĝoj: pasinto kaj estonto
  7. La 13-a Internacia Esperanto Semajno de Kulturo kaj Turismo
  8. La 14-an de aprilo
  9. Post Referendumo

Legu lastan ~ Kajeroj ~ Legu venontan

Muziko: Mortodanco, verkita de hungara pianisto kaj komponisto Franz List je 1865.

vizitoj de la 6-a de majo de 2005.

Antaŭ monato mortis Papo Johano Paŭlo la 2-a, sed post kelkaj semajnoj oni elektis novan, Benedikton 16-an, la lastan sekretarion, kiun la antaŭa papo havis.

Ni volis dediĉi la kovrilon kaj kelkajn vortojn en nia magazino, ĉar mortinta papo multe vojaĝis kaj laboris por paco, same kiel ĉiuj esperantistoj devus fari. Aldone, li ankaŭ parolis Esperanton.