Parolas la Prezidanto:

Estimataj legantoj kaj ankaŭ gehaleanoj!

La prezidanto ne rekandidatiĝos.

Antaŭ kelkaj monatoj mi legis artikolon en la Hispana lingvo pri la merkato de la sekso en infanoj. Mi legis ke infanoj de sep aŭ ok aŭ naŭ jaroj seksumis kaj seksumas por mono. Ili estis kaj estas vendataj de sia gepatroj pro mono.

Mi ŝatis multe la artikolon kaj mi kontaktis kun la direktoro de la bulteno por ke publikigu la artikolon en nia bulteno, kion ili permesis nin.

Unue la permeso, due la traduko kaj trie la publikigo de la artikolo.

Nia financo stato estas bona ĉar nia budĝeto por la jaro 2007 estas fermita kaj kompleta. La Asocio bezonas novajn HALEanojn kiuj volos esti Prezidanto aŭ Direkotoro de la bulteno.

>Tio signifas ke je la nova elekto mi ne prezentos mian kandidaturon.


Regresu ~ Kajero 73ª ~ Hejmo ~ Progresu