Jen la Bekkurso

Lernu Esperanton per la BEKKURSO

Dum la lasta Konferenco de ILEI en Ranzan, Japanio, mi ekkonis usonanon Edward Keefe, instruisto pri la angla, sed kiu profitas sian vastan sperton en tiu kampo favore al Esperanto. Tiucele li komponis alternativan kaj grande fruktodonan kurson por ni ĉiuj, kiuj ne ĉiam havas tiom multe da tempo por lerni nian plejŝatatan lingvon. Laŭ li, la celo de la libro estas helpi al gelernantoj pliprofundigi siajn konojn pri esperantaj vortoj, ĉefe pri sufiksoj kaj prefiksoj. Li prezentas pli ol 2100 ekzerceroj laŭ la tuta libro, kaj 48 vortstudoj kun ekzercoj, kaj 40 bekumaĵoj, aŭ ekzercoj, kiuj revidas kaj kontrolas ĉiujn antaŭe lernitajn prefiksojn kaj sufiksojn. Tiujn bekumaĵojn oni povas aŭdi en inkluzivita cd-romo. La gramatiko estas tre simpla, je Dennis klarigas pri sia kurso.baza nivelo, tiel ke oni povas tralabori la tutan libron eĉ se sia lingva kompetenco ne estas tre alta. Sed la vortprovizo kreskas dum li aŭ ŝi tion faras, kompreneble.

La libro konvenas kaj al memstudanto kaj al instruisto, ĉar tiu ĉi lasta povas eltiri koncernajn ekzercojn por siaj propraj celoj en siaj klasoj kun siaj gelernantoj. Notinde estas, ke oni ricevas interretan subtenon ĉe http://www.bekkurso.info, kaj ke la libro kostas nur dek eŭrojn!


Regresu ~ Kajero 74ª ~ Hejmo ~ Progresu