Giordano Moya Escayola ĉiam mankos al ni.

Manko

De unu jaro nia magazino ne venis antaŭ vi, leganto. Tio okazis pro diversaj kialoj, sed la problemo estas, ke ne temas pri la unua fojo. Mi klopodos, ke tio ne plu okazos.

 Lastan numeron ni funebris pri grava esperantisto Klod Piron’. Nun ni funebras pri elstara esperantisto Ĝordano Moja, nia plej konstanta kunlaboranto. Multas la numeroj de Kajeroj el la Sudo, kiuj enhavas liajn artikolojn. Ni republikigas la elegion, kiun samideano Salvador Aragaj’ publikigis en la lasta numero de Boletín, la 386. Por la venonta Kajero mi pretigos bukedon da artikoloj de nia amiko Ĝordano.

Esperante, ke vi tamen ĝuos la legadon de nia magazino, unufoje pli salutas vin
Jesuo
Indekso 77ª~ Kajeroj ~ Parolas la Prezidanton.