Kajeroj el la Sudo   79 Fino de la iluzio.
Decembro de 2009
  1. Redaktore: Fino de Iluzio.
  2. Parolas la Prezidanto: la Krizo (2).
  3. La Esperanto-Muzeo de Ĉeĥio.
  4. Bjalistoko, la UK.
  5. La Faraono: ĉapitro 25ª.
Muziko: Sŭito de Roberto de Viseo 
Relegu~ Kajeroj ~ Progresu vian legadonKovrilo: Gazetoteko Lanti, iomete stagnanta, denove atentigita.

Notoj:

  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
  3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
  4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.