Kajeroj el la Sudo 80 Fino de la iluzio.
Januaro de 2010
 1. Redaktore.
 2. Parolas la Prezidanto.
 3. ¡Viva la República!
 4. Vojaĝo interuptita.
 5. Poema angulo.
 6. Protektu senkulpulojn.
 7. La Faraono: ĉapitro 26ª.
Muziko: Militar, amusaĵo milita, de Fernaando Sor.
De kelkaj numeoj ni ne plu provizos muzikon por ĉiu paĝo, sed nur por la indekso, kiun oni povas strti aŭ ne.
Relegu La Faraonon~ Kajeroj ~ Progresu vian legadon en redaktorenKovrilo: Gazetoteko Lanti, iomete stagnanta, denove atentigita.

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.