Parolas la Prezidanto

Estimataj gesamideanoj!

La prezidanto parolas.

Denove «krizo» estas la vorto, kiujn laboristoj plej ofte diras, sed la nelaboristoj ne parolas multe, ĉar sia pli favora vorto estas profito.

Grekio ne funkcias, sed ne pro laboristoj: la estraro, dekstrisma, de Grekio ne funkcias, kaj la vortoj, kiujn laboristoj grekaj tenas en siaj lipoj estas nun «krizo», «nacia krizo» kaj «internacia krizo».

En Hispanio ni havas propran vorton, sed ne «krizo», ne «nacia krizo» aŭ eĉ «internacia krizo». Nia hodiaŭa vorto en Hispanio estas «korupto».

La dekstrisma partio havas korupton, kaj maldekstrisma partio ankaŭ havas korupton.

Ĉu krizo en Hispanio? Ne, en Hispanio ni havas korupton.

Kaj la popolo de Hispanio laboras, sed la partioj politikaj ne laboras.

Diras polikistoj, ke Eŭropo ne havas krizon, ke la ekonomio bone marŝas al profito, sed laboristoj nur vidas ke ili havas nur krizon kaj sendungecon kiel neniam antaŭe.

En Nederlanmdo gajnas povon la ekstremo dekstra. Ĉu ŝanĝas Eŭropo? Ĉu faŝismo venkas en nia kontinento ĉar partioj niaj ne funkcias? Kion fari?

Johano Antono, prezidanto.

Regresu ~ Kajeroj ~ Kajero 81-a ~ Progresu