Amiko Alfredo

Kajeroj el la Sudo 87ª

Oktobron de 2011


  1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
  2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
  3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.