La kovrilo prezentas nian samideanon Jozefo Ludoviko Pérez Óvilo kaj Juan Antonio Cabezos, nian prezidanton.Kajeroj el la Sudo 88ª
Marton de 2012
Regresu ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Progresu
  1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
  2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
  3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.