Morits prezidinto de HALE.Kajeroj el la Sudo 89ª

Decembro de 2013
Regresu ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Progresu
  1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
  2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
  3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Se vi intencas publikigi vian artikolon, retskribu al mi.


Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><SCRIBUSFRAGMENT ><font name="Arial Bold" /><font name="Arial Regular" /><font name="URW Chancery L Medium Italic" /><colors ><color RGB="#f0ffff" Register="no" Spot="no" name="Azure" /><color RGB="#8b7d6b" Register="no" Spot="no" name="Bisque4" /><color CMYK="#000000ff" Register="no" Spot="no" name="Black" /><color RGB="#0000ff" Register="no" Spot="no" name="Blue" /><color RGB="#0000ff" Register="no" Spot="no" name="Blue1" /><color RGB="#0000ee" Register="no" Spot="no" name="Blue2" /><color RGB="#0000cd" Register="no" Spot="no" name="Blue3" /><color RGB="#00008b" Register="no" Spot="no" name="Blue4" /><color RGB="#00008b" Register="no" Spot="no" name="DarkBlue" /><color RGB="#ffffff" Register="no" Spot="no" name="Grey100" /><color RGB="#f5f5f5" Register="no" Spot="no" name="Grey96" /><color RGB="#8b3a3a" Register="no" Spot="no" name="IndianRed4" /><color CMYK="#00000000" Register="no" Spot="no" name="White" /></colors><style Alignment="1" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="0" GapBefore="0" HasDropCap="no" LeftMargin="0" LineSpacing="20.2" LineSpacingMode="0" RightMargin="0" id="styleArtikolo" name="Artikolo" ><charstyle BaselineOffset="0" Features="shadowed " FillColor="Blue3" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="240" OutlineWidth="10" ScaleH="1000" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="0" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" /></style><style Alignment="1" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="0" GapBefore="0" HasDropCap="no" LeftMargin="0" LineSpacing="60" LineSpacingMode="0" RightMargin="0" id="styleArtículo" name="Artículo" ><charstyle BaselineOffset="0" Features="inherit " FillColor="Black" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="600" OutlineWidth="10" ScaleH="1000" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="0" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" /></style><style Alignment="0" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="0" GapBefore="0" HasDropCap="no" LeftMargin="0" LineSpacing="15" LineSpacingMode="0" RightMargin="0" id="styleDefault_0020Paragraph_0020Style" name="Default Paragraph Style" /><style Alignment="0" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="0" GapBefore="0" HasDropCap="no" LeftMargin="0" LineSpacing="19.6" LineSpacingMode="0" RightMargin="0" id="styleKovrilo" name="Kovrilo" ><charstyle BaselineOffset="0" Features="inherit " FillColor="Black" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="180" OutlineWidth="10" ScaleH="1000" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="0" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" /></style><style Alignment="0" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="5.66929" GapBefore="0" HasDropCap="no" LeftMargin="0" LineSpacing="21" LineSpacingMode="0" RightMargin="0" id="styleSekcio" name="Sekcio" ><charstyle BaselineOffset="0" Features="inherit " FillColor="IndianRed4" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="200" OutlineWidth="10" ScaleH="1000" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="0" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" /></style><style Alignment="1" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="0" GapBefore="0" HasDropCap="no" LeftMargin="0" LineSpacing="19.6" LineSpacingMode="0" RightMargin="0" id="styleSubtitolo" name="Subtitolo" ><charstyle BaselineOffset="0" Features="inherit " FillColor="Black" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="180" OutlineWidth="10" ScaleH="1000" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="0" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" /></style><style Alignment="3" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="3" GapBefore="3" HasDropCap="no" LeftMargin="0" LineSpacing="16.2" LineSpacingMode="0" MaxGlyphExtension="1" MinGlyphExtension="0.9" MinWordTracking="0.9" RightMargin="0" id="stylekorpa" name="korpa" ><tabstop fillChar="0" pos="8.5" type="0" /><charstyle BaselineOffset="0" Features="inherit " FillColor="Blue" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="160" Language="Spanish" OutlineWidth="10" ScaleH="950" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="-30" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" /></style><style Alignment="3" DropCapLines="2" DropCapOffset="0" FirstIndent="0" GapAfter="1" GapBefore="1.8" HasDropCap="yes" LeftMargin="0" LineSpacing="19.2" LineSpacingMode="0" RightMargin="0" id="stylekorpa1" name="korpa1" ><charstyle BaselineOffset="0" Features="inherit " FillColor="Blue" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="160" OutlineWidth="10" ScaleH="1000" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="-30" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" /></style><charstyle BaselineOffset="0" Features="inherit " FillColor="Black" FillShade="100" Font="Arial Bold" FontSize="120" Language="Spanish" OutlineWidth="10" ScaleH="1000" ScaleV="1000" ShadowXOffset="50" ShadowYOffset="-50" StrikethruOffset="-1" StrikethruWidth="-1" StrokeColor="Black" StrokeShade="100" Tracking="0" UnderlineOffset="-1" UnderlineWidth="-1" id="charstyleDefault_0020Character_0020Style" name="Default Character Style" /><item bottom-distance="0" cms-intent="1" cms-profile="" corner-radius="0" do-overprint="no" fill-blendmode="0" fill-color="None" fill-evenodd="yes" fill-gradient-type="0" fill-shade="100" fill-transparency="0" first-line-offset="0" frame-contour="M0 0 C0 0 504.75 0 504.75 0 C504.75 0 504.75 706.75 504.75 706.75 C504.75 706.75 0 706.75 0 706.75 C0 706.75 0 0 0 0 " frame-has-default-shape="yes" frame-shape="M0 0 C0 0 504.75 0 504.75 0 C504.75 0 504.75 706.75 504.75 706.75 C504.75 706.75 0 706.75 0 706.75 C0 706.75 0 0 0 0 " frame-type="0" height="706.75" id="obj93" image-embedded-profile="" image-flipped-hor="no" image-flipped-vert="no" image-scale-framesize="no" image-scale-proportional="yes" image-shown="yes" image-use-embedded="yes" image-x-position="0" image-x-scale="1" image-y-position="0" image-y-scale="1" is-annotation="no" is-bookmark="no" isTableItem="no" itemtype="4" layer="0" left-distance="0" level="43" line-blendmode="0" line-cap="0" line-color="None" line-customstyle="" line-end-arrow="0" line-join="0" line-shade="100" line-start-arrow="0" line-style="1" line-transparency="0" line-width="1" locked="no" ownpage="3" pagenumber="0" pathtext-baseoffset="0" pathtext-flipped="no" pathtext-showpath="no" pathtext-type="0" printable="yes" right-distance="0" rotation="0" size-locked="no" text-autoframes="no" text-columngap="14.4" text-columns="1" text-flow-mode="0" text-reversed="no" top-distance="0" width="504.75" xorigin="44" yorigin="72.58" ><text-content ><defaultstyle parent="korpa" ><tabstop fillChar="0" pos="8.5" type="0" /></defaultstyle><p ><style parent="Sekcio" /><span ><charstyle />Vivu la Respubliko!</span></p><p ><style parent="Artikolo" /><span >El Katalunio venas mi...</span></p><p ><style parent="korpa1" /><span /><span ><charstyle Font="Arial Bold" />El Katalunio venas mi servi la Reĝon</span><span ><charstyle />, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.</span></p><p ><style MinGlyphExtension="0.95" MinWordTracking="0.95" parent="korpa" /><span ><tab />Tiuj, kiuj apogis La </span><span ><charstyle Features="inherit shadowed " />Trian Vojon de Respu-bliko</span><span ><charstyle /> venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.</span></p><p ><style parent="korpa" /><span ><tab />Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? </span></p></text-content></item></SCRIBUSFRAGMENT>
Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin? Vivu la Respubliko!
El Katalunio venas mi...
El Katalunio venas mi servi la Reĝon, diras fama infankanto hispana. Sed kiam oni pri diskutis la aferon  pri respubliko, oni demandis pri tio, kion fari pri la reĝo.
    Tiuj, kiuj apogis La Trian Vojon de Respu-bliko venis el pli etika afero ol tiuj de la du antaŭaj respublikoj: ĉiuj komprenis, ke la reĝo estas civitano, same kiel ĉiuj aliaj, kun samaj rajtoj, kaj sekve li povas resti en His-panio, kaj voĉdoni kiam oni vokus lin fari tion, same kiel ĉiuj ali-aj. Li, aldone, devas honori la saman leĝon kiel ĉiuj aliaj civitanoj, kaj sekve se juĝisto vokos lin pri enketo pri afero kiujn li estas in-teresata parto, li devas veni en korton, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj de Hispanio. Same kiel politikistoj de la estinto, estanto kaj estonto.
    Li ankaŭ povas forlasi la landon, kiam li volos, se ne estas justickaŭzo kontraŭ li, same kiel ĉiuj aliaj civitanoj. Kaj oni garantias lian vivon, same kiel tiun de alia simpla civitano. Ĉar la respubliko estas ĉies. Eĉ de la reĝo. Eĉ se oni ne plu agnoskas al li privilegion aŭ aparta rajto pro lia naskiĝo. En respubliko ni ĉiuj laboras ĉiun tagon, cele al defendi ĝin, plibonigi ĝin, por ke ĝi estu pli justa sistemo por ĉiuj. Kaj se estas monarĥia partio, kiu pli bona ol reĝo por gvidi ĝin?