Ateismo, atea esperanta magazino.

La estraro de ATEO:

Prezidantino: Claude Nourmont.
Vicprezidanto: Neil Blonstein.
Sekretariino: Helga Rapley.
Kasisto: Dieter Rooke.
Vocdonantino: Anna Lowenstein.
Redaktoro: Jesuo de las Heras.

GRAVAJ NOTOJ:

  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondice ke oni citu la originon.
  3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ciun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
  4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la autoroj mem, ne la redakcio

El kovrilo Indekso | Ateismo | Al redaktore

Muziko: A ja, ĉeĥa popolkanto.


Kreita de Jesuo de las Heras la sabaton 7-an de decembro de 2002.
Laste aktualigita la 8-an de decembro 2002.