55ª Hispana Esperanto Kongreso

Programo

12a de Julio:

13a de Julio:

14a de Julio:

15a de Julio:

16a de Julio:

17a de Julio:


NOTOJ.-

1) Dum la kongreso ankaŭ okazos ĉiutage:
2) Ankaŭ eblas organizi postkongreson por ĉiu persono deziranta ripozi kelkajn tagojn ĉe strandoj de Malgranda Maro.

Loĝejoj por la kongreso:

Kontaktu rekte kun al Agentejo Viajes Diseño,
Avd. Libertad, 6 blq. 1;
30009 Murcia.
Tfn. 968 20 15 00 (Faksilo: 968 20 03 20.


Aliĝiloj

Kongresano: 3500 pesetoj,
Hefano aŭ eksterlandano: 3000,
junulo (ĝis 30 j.) aŭ kunulo: 2.500.


Kontaktu la jenan adreson:
55-a Hispana Kongreso de Esperanto
Asociación Socio-Cultural Cielarko
Gregorio Martinez Montesinos, 3
30580 Alquerías - Murcia.

Kongreskonto:
Caja Rural de Almería, konto nro 3058-0250-83-2720-00073-6.
Indiku KONGRESO.
Plaza Alejo Molina. 30580 ALQUERIAS.
MURCIA.


NUR POR HALEANOJ

Oni eblas aranĝi tre konvenan loĝadon kaj manĝadon po 3500 pts. tage dum la Kongreso de HEF. Kontaktu la redaktoron rapide, ĉar povas manki loko!Esperanto-Klubo Akademio Internacia de la sciencoj de San Marino

Organizas Ripozan renkontiĝon (23/29-05-96), 10ajn Esperantajn tagojn (02-06-1996) kaj Polan Ais-Sesion (27-05 al 02-06-96) en Staszow.
Adreso:
Esperanto-Klubo;
Parkwa 6,
PL 28-200 Stasów,
Polujo.
Tfn. 48 (15) 64-41-12.Monda Turismo

invitas al studado de Esperanto, turismo kaj kulturo en Bydgoszcz, Pollando. Ili organizas kursojn pri Turisma informanto, Turisma Esperanto-ĉiĉerono kaj Gvidanto de turismo kaj kulturo kaj instruisto de Esperanto. La kursoj daŭras 3 jarojn; sed se oni ne povas ĉeesti tiom longe, estas aŭtuna sesio (21 septembro-29 septembro), vintra sesio (25 januaro - 9 februaro 1997), kaj printempa sesio (26 aprilo ĝis 4 majo 1997).
Informoj je Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo de Monda Turismo;
Strato M. Sklodowskiej-Curie 10;
PL 85-094 BYDGOSZCZ,
Pollando,
Tfno +48.52.460082.

Enhavo
| Kajero 30ª | En PDF (paĝo 14ª) | Kajeroj |
Muziko: Variita temo, verko 3ª de Fernando Sor. Daŭro: 4'45".