Enkonduko PDF versioj
Kajeroj el la Sudo,la bulteno de la Hispanaj Asocio de Laboristoj Esperantistaj

1988 Decembro (1) 1989 Aprilo (2/3)
Oktobro (4) 1990 Januaro (5)
Aprilo* (6)
Julio (7)
Oktobro (8)
1991
Januaro (9) Aprilo (10) Julio (11) Oktobro (12) 1992
Januaro (13) Aprilo 14) Julio (15) Oktobro (16)
1993
Januaro (17) Aprilo (18) Julio (19) Oktobro (20) 1994
Januaro (21) Aprilo (22) Julio (23) Oktobro (24)
1995 Aprilo (25) Aprilo (26) Julio (27) Oktobro (28) 1996 Januaro (29) Aprilo (30) Julio (31) Oktobro (32)
1997 Januaro (33) Aprilo (34) Julio (35) Oktobro (36) 1998 Januaro (37) Aprilo (38) Julio (39) Septembro (40)
1999 Januaro (41) Aprilo (42) Julio (43) Oktobro (44) 2000 Januaro (45) Julio (46) Oktobro (47) Novembro (48)

2001

Januaro (49) Aprilo (50) Julio (51) Oktobro (52)

2002

Januaro (53) Aprilo (54) Oktobro (55) Decembro (56)

2003

Januaro (57) Aprilo (58) Julio (59) Oktobro (60)

2004

Januaro (61) Junio (62) Julio (63) Oktobro (64)
2005 Januaro (65) Aprilo (66) Julio (67) Oktobro (68)

2006

Januaro (69) Aprilo (70) Julio (71) Oktobro (72)

2007

Januaro (73) Aprilo (74) 2008 Januaro (75) Marto (76)

2009

Majo (77)

Junio (78)

Decembro (79)  Noto
2010 Januaro (80) Aprilo (81) Julio (82) Oktobro (83) 2011 Januaro (84) Aprilo (85) Julio (86) Oktobro (87)
2012 Januaro (88) 2013 Januaro (89) 2014: Januaro (90) 2015 Januaro (91)
Decembro (92)
2016 Januaro (93)
Aprilo  (94) 2017
Januaro  (95)
Aprilo (96) Oktobro (97) 2018
Januaro (98)
Aprilo (99) Hispana Julio (100) Angla Oktobro (101)
2019 Januaro (102) Aprilo (103) Majo (104) Junio (105) Julio (106) Aŭgusto (107) Septembro (108) Oktobro (109) Novembro (110) Decembro** (111)
2020 Januaro (112) Februaro (113) Marto (114) Aprilo (115) Majo (116) Junio (117) Julio (118) Aŭgusto (119) Septembro (120) Oktobro (121) Novembro (122)) Decembro (123)

Depósito legal: Z-2398-88
ISSN 1886-1997 (reta versio)
ISSN 1886-1938 (printita vesio)
 La aliĝo al HALE kotizas €5 jare 
 (IBAN ES30 2100 4617 4122 0011 5275) 
 Se oni aliĝas, oni nepre sendu al mi pruvilon de la kotizo kaj ties jaron 

Enkonduko kaj indekso

contador de visitas
vizitkontilo
-->
Kajeroj el la Sudo estas la bulteno de la Hispana Asocio de Laboristoj Esperantistaj (H.A.L.E.)
Marco BotellaJesuo de las Heras
Kamarado Antonio Marco Botella kreis ĝin en decembro de 1988, kaj faris la unuajn 29 numerojn de la bulteno. Ekde aprilo de 1996 Jesuo de las Heras aperigas ĝin. Post majo 1996, Kajeroj el la Sudo estas ankaŭ atingebla pere de Internet, en ĉi tiu paĝo, ligita al hispanio.htm, kiu nomiĝas ESPERANTO ESPAÑA, trilingve verkita (hispane, esperante kaj angle, kaj parte ankaŭ france).
RIMARKOJ.-
 1. Numeroj kun * estas ankoraŭ kontrolotaj, do eraroj povas aperi.
 2. Numero kun ** estas ankoraŭ farata, do mistajpaĵoj povas aperi.
 3. Dezirantoj publikigi siajn artikolojn sendu ilin al nia redakcio.
 4. Kvankam plej eble kiel zorge ni eldonas nian magazinon, povas okazi, ke leganto vidu eraron aŭ nekorektaĵon. Tiukaze mi petas, ke oni sendu al mi rimarkon pri la afero. Dankon.
 5. Kajeroj el la Sudo estas farataj kaj eldonataj de tute senpagaj, liberaj iloj Ubuntu, Scribus, GIMP, Bluefish, Bluegriffon, yafc kaj gFtp.

Jen nia enretigita numeraro:
1988
1989
1990
1991
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
1992
 1. Januaro
 2. Aprilo.
 3. Julio
1993
 1. Januaro
 2. Aprilo.
 3. Julio
1994
 1. Januaro
 2. Aprilo.
 3. Julio*
 4. Oktobro
1995
 1. Januaro
 2. Aprilo.
 3. Julio
 4. Oktobro
1996
 1. Januaro
 2. Aprilo.
 3. Julio
 4. Oktobro
1997
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro.
1998
 1. Januaro
 2. Aprilo.
 3. Julio
 4. Septembro
1999
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro
2000
 1. Januaro
 2. Julio
 3. Oktobro
 4. Novembro
2001
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro.
2002
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Novembro
2003
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro
2004
 1. Januaro
 2. Junio
 3. Julio
 4. Oktobro
2005
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro
2006
 1. Januaro
 2. Junio 
 3. Julio
 4. Oktobro
2007
 1. Januaro
 2. Aprilo
2008
 1. Januaro
 2. Junio
  2009
 1. Mayo
 2. Julio
 3. Decembro
2010
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro
2011
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro
2012
 1. Januaro,
  Aprilo,
  Julio
  Oktobro
2013
 1. Januaro,
  Aprilo,
  Julio,
  Oktobro
2014
 1. Januaro,
  Aprilo,
  Julio,
  Oktobro
2015
 1. Januaro,
  Aprilo,
  Julio
 2. Decembro
2016
 1. Januaro
 2. Februaro
  al decembro
2017
 1. Marto
 2. Aprilo
 3. Oktobro
2018
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Julio
 4. Oktobro
2019
 1. Januaro
 2. Aprilo
 3. Majo
 4. Junio
 5. Julio
 6. Aŭgusto
 7. Septembro
 8. Oktobro
 9. Novembro*
 10. Decembro
Gazetoteko Lanti ~ Reiri al komenco.