He, amiko, ci legi ĉi tie!

Skin heads
Kara razitkapulo (skin-nazi, aŭ bone-head)!

Mi skribi per facilaj vortoj por ke ci povi kompreni. Mi legi en ĵurnalo, ke ci esti besto, sed mi ne kredi. Mi kredi, ke vi esti nescia kaj nescio esti granda problemo por ĉiuj, ankaŭ por mi. Ĉar nesciulo esti homo malforta, kaj homo malforta havi timon, kaj timulo esti homo kiu fariĝi agresema kaj fari bonk per bastono sur kapon de sendefenda homo.

Mi voli diri tion: se ci bati sendefendan homon, ci ne montri cian forton, ci montri cian malforton kaj stultecon, ĉar frakasita kapo ne solvi cian problemon.

Cia problemo esti, ke ci vivi en kvartalo de merdo, sen laboro kaj kun laboro de merdo. Cia problemo esti, ke ci esti lasta rando de ĉaro, kaj tial vi voli iĝi forta kaj pravi. Sed neniu fortiĝi bati (kvardek kontraŭ du) du malfortajn homojn. Se ci voli esti forta, ci devi ribeli cian malforton. Ci devi pensi. En cia kranio razita esti cerbo. Cia cerbo bezoni manĝon, same kiel cia stomako. Ci tiam provi paroli, legi kaj demandi cin kial ci vivi vivon merdan. Tio esti kulturo, kaj kulturo esti la sola forto por plibonigi homojn.

Mi scii: lego esti lacige. Pensi esti eĉ pli lacige. Multe pli lacige ol krii nigrulo merda aŭ malpura judo: krii stultaĵojn esti tre facile. Ĉiuj ebli insulti kaj malami.

Al mi ne gravi, ke ci razi kranion aŭ uzi militistajn botojn; laŭ mi ci povi meti artiŝokon kvazaŭ ĉapelon kaj tatui cian gluteon. Al mi gravi, ke ci respekti cin mem, cian cerbon kaj cian dignon. Tiel, eble ci lerni ankaŭ respekti aliajn homojn.

Se ci krii malpura judo, ci devi scii almenaŭ kio esti esti judo. Se ci scii kio esti esti judo, ci provi demandi al ci kiel ci ŝati, ke oni bruligi cian patrinon, patron, fratojn, amikojn ciajn, ci-n mem. Se vi komenci demandi, ci komenci venki. Demandoj esti kiel ŝlosilo por aŭtomobilo: sufiĉi unu por ek-marŝigi motoron kaj iri malproksimen.

Mi, tre zorgi pri ci (kaj ankaŭ por kapoj de tiuj batotaj de ci). Mi zorgi, ĉar Povo vidante nesciajn homojn, fari du aferojn: meti cin en malliberejon (kaj malliberejo esti kiel grandega bonk sur via kapo), aŭ male uzi cin kiel sklavon, sendi cin bati, turmenti kaj bruligi aliajn, dum ĝi loĝi en bona domo, havi bonan aŭtomobilon, kaj bonan inon. Ĉu ci voli esti libera? Konservi cian kranion razita, sed lerni ami cian cerbon. Forto kaj povo loĝi tie: en la kokoso, ne sur la kokoso. Ĉao!

Maro

Kajero 35 ~Kajeroj ~ Esperanto Hispanio