kajeroj 35ª

Kovrilo


Jen la numero 35 de Kajeroj el la Sudo.

La ĉefa loko en nia kovrilo estas por elstara esperantisto S-ro Francisco Zaragoza Ruiz, kiu mortis la 13-an de Majo, post longa vivo dediĉita al instruo de Esperanto. Li eĉ elpensis metodon por instrui Esperanton, la Perfraza Metodo, per kiu ankoraŭ oni instruas perkoresponde.

La alia grava fota temo kovrila estas pri la Valensja Esperanto Federacio, kiu en sia lasta kunveno renovigis sian estraron, rezultante prezidanto S-ro Juan Antonio Cabezos Martínez.


Kajero 35 ~Kajeroj ~ Esperanto Hispanio