Balotado en HALE

Kiel dirite en Kajeroj n-ro 54-a, la 1-an de oktobro finis la periodo por kandidatiĝi al estraro de HALE. Ni atendis pluan monaton. Nur unu kandidatiĝon oni sendis al ni. Jenas:

La anoj de HALE bonvolu sendi sian voĉdonon al Sekretario de la Asocio antaŭ la 15-a de decembro de 2002. Rezulton oni publikigos la venontan Kajeroj 57-an.

Jen la programo de la kandidatiĝo:

  1. Pligrandigi la nivelon de interna demokratio en HALE, ebligante la voĉdonon de legantoj nemembraj, kaj ties partoprenadon en la vivo de la asocio.
  2. Ne plialtiĝi la kotizon.
  3. Pretigi novan kongreson.
  4. Krei liston da aliĝintaj legantoj, kiuj povos voĉdoni.
  5. Krei virtualan kongreson.
  6. Dorloti absolutan intelektan liberecon.
  7. Gravigi la Premion Tago de Zamenhof.
  8. Ĉar ĉifoje ne estas konkurenco, ripeti balotadon la venontan monaton de novembro 2003, ebligante anoj ĵusalvenontaj estrariĝi kaj daŭrigi la laboron, ĉar la nuna statuto postulas, ke kandidatoj estu almenaŭ unu jaron en HALE.

Muziko: Pacigaj sentoj kiam oni iras al kamparo, dua parto de la Sesa Simfonio de Beetoveno.
Kreita de Jesuo de las Heras la dimanĉon 22-an de decembro de 2002.
Laste datumigita je la 27-a de decembro de 2002.

El Informo de la Prezidanto Kajero 56 | Kajeroj | Esperanto Hispanio Al Esperantismo