La itinera ekspozicio de HEF pri Esperanto.  
Flecha izquierda Kajeroj el la Sudo Flecha derecha

Numeron 109an ~ Oktobro 2019
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88