Sanigaj murdoj sago

 7 Spektaklo komencas

La sepa ĉapitro.Mi vidis Brendinon denove ĉe la proceso. La advokato de Tomas' estis vere limigita kaj fuŝa, kiu ne povis eviti , ke lia kliento estis kondamnita per cirkonstancaj kaj neniel decidaj pruvoj. Oni vidas, ke estis rapidado fini proceson, kiu profitigis neniun kaj ke ĉiuj timis, ke ĝi levus multe de bruo kiu malkovros ion maloportunan. Mi sciis, kiom da honorindaj homoj kaŝis sin inter la moknomoj de la klientoj kaj amikoj de Silvin'. Inter ili estis la juĝisto, kiu juĝis la faktojn, kaj ankaŭ tiuj, kiujn li citis. Poste, kiam la proceso estis historio, mi sendis formalan leteron al ĉiuj, kaj multaj venis al la rendevuo. Sed mi rakontos pri tio poste.

Mi renkontis multajn persone plej sensuspekteme: ĉe festo. La artikoloj de Silvin' inkluzivis noton: Festo ĉe El Antro vendrede la 23an. Restis ankoraŭ unu monato, ĉar hodiaŭ estas la 25an, do mi ellaboris planon. Inter unu afero kaj alia, mi revenis al la laboro, malgraŭ kiu mi daŭrigis per mia aliro disigi la lolon de la tritiko. Mia unua paŝo estis aĉeti maskon kaj alkutimiĝi al ĝi. Ĝi estis el ledo kaj kovris ĉion krom miaj okuloj.

La loko estis vasta kaj havis serion de budoj, kien homoj iris kun siaj amikoj kaj havaĵoj, kiel mi malkovris parolante kun iuj el ili. Mi vidis, ke mi ne estis la sola portante maskon, kio ĝenis mian esploradon. Tiom da homoj devis kaŝi sin? Kaj tamen tion mi faris...

«Saluton, sinjoro», diris al mi vage konata voĉo.

Mi turnis min kaj vidis tiun brunharan knabinon, de kiu mi fuĝis antaŭ iom da tempo, en alia loko simila al ĉi tiu.

«Saluton. Ĉu mi konas vin?»

«Jes. Ĉe alia festo ni havis kontakton. Ci donis al mi paron da karesoj».

La vangofrapon, mi diris al mi.

«Ho jes. Ĉu mi donis al ci malmultajn?»

Ŝi ridetis, ĝoje, ke ŝi malkovris min.

«Mi ne certis, ĉu temas pri ci. Ne havis ci maskon lastan fojon».

«Certe. Vere estas, ke mi ne scias, kial mi surmetis ĝin».

«Estas gravaj homoj, kiuj ne volas, ke oni sciu, ke ili venas ĉi tien, sed ci ne estas unu el tiuj».

«Ho, ĉu ne?» Ŝi ridetigis min, kvankam la masko ne lasis ŝin vidi tion. «Kiel ci scias tion?»

«Ĉar ĝi evidentiĝas, Cetere ci estas bona homo».

Bona homo. Ĉi tiu knabino estis de la Spionservo...

Ŝiaj haroj longiĝis, nun ĝis la ŝultroj. Mi estas multe pli malfacila homo nun ol kiam mi laste vidis ŝin, kaj nun mi havas mision. Ĝi ne plu estis simpla replenigo de kaduka supermerkato en duonlaboreco. Nun mi estas viro kun misio en la vivo, pro kiu mi devas transdoni mian komforton, mian personan bonfarton kaj eĉ mian konsciencon, kvankam ĝi kulpigas min pri nenio malgraŭ ke mi jam ŝarĝis du murdojn sur ĝin.

Mi ridetis al ŝi, kaj lasis ŝin paroli, por ke ŝi povos implikiĝi plie:

«Kaj ci estas...»

«Sendin'. Kaj ci? La alian fojon ci ne diris al mi vian nomon aŭ vian kromnomon».

«Marko, mi estas Marko, Sendin'». «Ĉu ci ankoraŭ ne havas prizorganton?»

«Mi ĵus trovis lin».

«Ha, gratulon. Kaj kiu estas la feliĉulo?»

«Ci».

«Ĉu mi?»

«Ĉu ci ne volas?»

«Ci unue demandu min, ĉu ne?»

Kio okazis tiam estis kafkeska. Tiu knabino demetis la nigran puloveron, kiun ŝi havis kiel tutan vestaĵon, kaj portante nur paron da stilaj ŝuoj, ŝi genuis antaŭ mi kun la kapo sur la planko kaj diris tiom laŭte por ke ĉiuj aŭdu:

«Mastro Marko, prenu min. Akceptu la sindonon de ĉi tiu knabino, por ke ŝi estu feliĉa!»

Ili ĉiuj fikse rigardadis min, iuj scivolemaj, aliaj mokemaj, kaj estis eĉ iom da misplezuro.

Mi ĉirkaŭrigardis, ne sciante kion fari. Sed mi superis ĝin. Mi jam paŝis super dominulino kaj ŝia subulino, do paŝi super ĉi tiun knabinon kaprican, kiu ne scias, kion ŝi faras, estus multe pli facile. Mi tiris liajn harojn por igi ŝin rigardi min, kaj mi diris:

«Konsentas mi, sklavino».

Mia unua ordono estis signali ŝin, per mallonga sed preciza gesto, ke ŝi ekstaru. Mi kondukis ŝin al la sama budo kiel la alian fojon, sed anstataŭ frapi ŝin, kiel tiam, mi igis ŝin sidi antaŭ mi, ankoraŭ nuda, por esti submetita al ĝisfunda pridemandado.

«Diru al mi, Sendin': ĉu ci neniam estis kun iu?»

«Jes, mastro». Tiu afero pri mastro malplaĉis al mi, sed mi supozis, ke ĝi estas la kutimo.

«Klarigu al mi».

«Ĉe ĉiu festo mastro akceptas min. Tiam ĉiu iras hejmen kaj la rilato finiĝas».

«AHA. Ci estas diboĉa».

«Iom».

«Ĉu iu el tiuj mastroj amoris kun ci?»

«Ne, mastro. Preskaŭ ĉiuj fikis min, sed ili neniam amoris kun mi».

Tiu knabino pensis. Mi ne fartis bone tiun nokton. Mi fakte decidantas, kiel mi finos ŝin tiun vesperon, kaj per tiu frazo ŝi ĵus senarmigis min. Tial mi diris al ŝi, preskaŭ aŭtomate, por aĉeti tempon kaj pripensi:

«Prenu al ni du bierojn».

«Mastro, mi ne havas monon», ŝi diris, metante siajn manojn sur siajn neekzistantajn poŝojn en sia neekzistanta kostumo, ĉar ŝi ankoraŭ estas nuda.

Mi ĵetis al ŝi ŝian puloveron, kiun mi prenis de la planko antaŭ veni en la budon, kaj donis al ŝi dudek dirante: «Surmetu tion, subulino. De nun via nudeco estas nur por mi».

Post kelkaj minutoj ni ambaŭ bierumis kiel du bonaj amikoj. Ŝi ankoraŭ estis antaŭ mi vestita per tiu longa pulovero, kiu malsupreniris al mezo de ŝiaj femuroj.

«Diru al mi, Sendin': kia estas via metio?»

«Mi estas policanino».

«Ĉu urba?»

«Ne, nacia»."

«Interese. Ĉu ci laboras tiel delonge?»

«Ne. Du jarojn».

«Du jarojn... Kiom jaraĝas ci?»

«Dudek kvar». Dudek kvar... Tiom dolĉa belulino. Kial neniu konservis ŝin? Ĉu ŝi estis tiel konflikta? Sed certe ŝi ne estas tiel malbona kiel la mastro, al kiu ŝi ĵus submetiĝis...

«Mi devas konfesi, ke mi malmulte komprenas pri ĉi tio».

«Eble, sed ci lerte frapas».

«AHA. Ci ankoraŭ memoras. Ĉu ci certas, ke ĝi estis mi?»

«Jes. Tiu masko ne trompas min. Ci foriris, timigita».

«Ne. Temis pri malŝato».

«Mastro, ci povas ripeti ĝin kiam ajn ci volas», ŝi diris, genuante antaŭ mi.

«Senvestiĝu», mi diris, ignorante ŝin. Ŝi obeis tuj. Per unu sola manmovo, ŝi forĵetis la puloveron kaj staris antaŭ mi, atendante miajn ordonojn.

«Ĉu ci komfortas nude antaŭ mi?»

«Kompreneble: ci estas mia mastro».

«Kio estas via mastro?»

«Mia posedanto».

«Ĉu por ĉiam?»

«Ĝis ci volos».

«Mi pensis, ke vi subulinoj vidiras viajn mastrojn».

«Nur se vi volas. Mi parolos al vi, kiel vi diros al mi».

«Ne. Bone: rakontu al mi pri ci mem. Ĝi estas amuza».

«Kiel vi ordonas, mastro».

«Ĉu ci konas la homojn tie ekstere?»

«Preskaŭ ĉiujn». Mi ŝatis tion, ĉar ĝi malfermis interesan aspekton, kaj mi ĵus donis plilongigon al mia aparta perversulino.

«Ĉu vi konas Roĝeron?» Tio estis unu el la kontaktoj de Silvin.

«Jes, mastro, kompreneble jes. Li estas la mastro de Roŭin', unu el miaj plej bonaj amikinoj.

«Ĉu li estas ĉi tie hodiaŭ vespere?»

«Li eble venos poste, sed li ankoraŭ ne venis».

«Kiu estas Roŭin'?"

«Ŝi estas mia plej bona amikino. Ni ekkonis unu la alian en infanĝardeno. Poste ni apartigis fininte mezlernejon, ĉar ŝi iris al universitato, kaj mi iris al laboro».

«Ha, tio kutime kaŭzas perdo da geamikoj».

«Sed ni daŭre vidas unu la alian, mastro. Nu, ĝis ŝi edziniĝis. Ŝia edzo praktike forrabis ŝin. Stultulo. Ili ĵus metis lin en malliberejon».

«Kiel estis tio?»

«Jes. Ŝajne li donis al ŝi kornan atakon kaj mortigis ŝian mastrinon».

«Kio!?» Mi diris, resaltante. Mia koro donis strangan flirtadon, sed mi ne atentis, ĉar sinistra pordo ĵus malfermiĝis, kiun mi malfacile trairos.

«Jes, li ja mortigis sian mastrinon».

«Ĉu li estis edziĝinta al Roŭin' kaj li aldone havis amantinon?»

«Jes. Mi eksciis, kiam mi vidis ĝin en la ĵurnalo».

«Ĉu via amiko nomiĝas Brendin'?»

«Mastro, ni ne uzas niajn verajn nomojn, eĉ ne inter konatoj; sed jes, ŝi nomiĝas tiel. Ĉu vi konas ŝin?»

«Ni diru, ke reciproka amiko prezentis nin unufoje. Sed ne diru al iu ajn, ke mi konas ŝin. Eĉ ne al ŝi».

«Ne, mastro. Dum mi estos via, neniu scios viajn sekretojn per mi».

Mi sentis, ke tio estas minaco, sed mi lasis ĝin pasi. Mi ne kredis tiutempe, ke ŝi tiam minacis min aŭ tiam. Ŝi konvinkos min poste, ke ne ekzistas malgranda malamiko, nek oni povas esti certa pri io.

«Diru al mi, Sendin': kial vi ne havis konstantan mastron?»

«Mi ne scias, mastro. Viroj eble timas min».

«Venu, donu al mi vian telefonnumeron», mi diris, ridetante kaj donante al ŝi malgrandan paperan taglibron kaj plumon. Ŝi skribis la naŭ ciferojn klare kaj rapide kaj poste aldonis la vorton Sendin'.

«Por kio vi volas mian telefonon, mastro?»

«Por regi vin, Sendin'. Nun, kiam vi estas mia, mi scios ĉiam, kie vi estas kaj kion vi faras».

Ŝi ridetis, eble ŝi ne atendis tion.

«Ĉu ci loĝas sola?», mi ade demandis.

«Kun mia patrino».

«Nu, ĉar vi ne havas partneron, mi telefonos al vi ajnan tagon aŭ nokton».

«Jes, mastro».

«Turnu». Ŝi obeis kaj mi sidvangofrapis ŝin duoble tiom forte kiom mi povis. Ŝi estis forta kaj dura knabino, ĉar ŝi ne moviĝis. Liaj gluteoj estis rigidaj, kvazaŭ ili estus el granito. Tiu knabino faris pli da gimnastiko ol ŝi aspektis. Post ĉiu frapo ŝi diris: Dankon, mastro.

«Nun revestiĝu kaj sidu ĉi tie apud mi». Tuj farinte ŝi, mi ĉirkaŭbrakis ŝiajn ŝultrojn kaj kisis ŝin entuziasme. Tiam mi rigardis ŝin dum ŝi ridetis al mi.

«Ĝis mi volos...»

«Jes, mastro».

«Ni vidos, ĉu ci eltenas».

«Mi esperas, majstro».

«Via unua testo estos gajni mian fidon».

«Jes, mastro».

«Diru al mi ĉion, kion vi scias pri Roŭin'».

«Kiel mi diris, ni kune iris al fruinfana lernejo, kaj ankaŭ al mezlernejo. Kiam ŝi edziniĝis, mi perdis ŝin, sed mi revidis ŝin antaŭ kelkaj monatoj, kiam ŝi unuafoje venis ĉi tien».

«Ĉu vi bone konas ŝian edzon?»

«Jes. Li estas tedulo».

«Ci ne ŝatas lin».

«Ne».

«Li estis unu el la knaboj de mastrino Silvin'».

«Mi ne kredas tiel. Pli eble, li pagis la sesiojn. Sed nun la kompatindulino mortis, kaj li estas en malliberejo».

«Kaj Roŭin', kiel ŝi fartas?»

«Mi vidis ŝin hieraŭ. Ĝi estas korŝirita. Ŝi sentas sin tre soleca de kiam ŝia edzo estis malliberigata».

Mia koro malleviĝis kiam mi aŭdis tion, sed mi reagis neniel.

«Estas tre bone por ŝi trovi mastron Roĝeron. Li estas bona homo. Mi enketis pri li kaj li ŝajnas pura».

«Ĉu ci enketis pri li?»

«Jes, mastro. Mi estas polica inspektorino.

Mi havas la rimedojn por ekscii aferojn, kaj neniu rimarkas pri tio, kion mi faras, ĉar mi multe sukcesas pri miaj kazoj».

«Ve, mi pensis, ke vi estas nur surstrata policanino».

«Jes. Mi estis dum tia unu jaro. Sed poste min promociis studoj kaj meritoj».

«Brava kaj dura knabino».

«Jes. Neniam frapo haltis min. En situacioj, en kiuj kolego paraliziĝis pro timo ĝis histerio, mi pafmortigis. Kaj malmulte maltrafas min».

«Ŭaŭ. Tial oni forprenis vin de la strato».

«Nu ... efektive, mi ne pensis pri ĝi ĝis nun. Jes, ne estas politike korekte mortigi homojn, eĉ se oni devas».

Tio trafis min rekte, kiel profunda ŝarĝo trafanta turon de submarŝipo. Dum momento mi estis mola, sed mi rapide rekonstruis. Ŝi fikse rigardis min, lasante la policon transpreni ŝian vizaĝon dum momento, sed tiam ŝi levis la ŝultrojn. Finfine mi povus esti malkuraĝulo, kiu neniam mortigus muŝon, laŭ ŝi.

«Mi komprenas», mi fine reagis, «sed diru al mi, Sendin', ŝanĝante la temon, ĝis kie vi kondukos ĉi tion, esti mia subulino?»

«Ĝis kie vi volos, mastro».

«Sed ci ne konas min».

«Ne. Sed mi konados vin».

«Ĉu ci venos vivi kun mi?»

«Kiam vi diros, mastro».

«Kaj kion vi diros al via patrino?»

«Ke mi loĝos kun knabo».

«Kaj kio okazos, kiam ŝi vidos, ke mi ne estas via koramiko aŭ normala rilato?»

«Jen problemo ŝia, ne mia, mastro, kaj se iam mia, neniam via». Ĉi tiu knabino havis tre klarajn ideojn. Aŭ ŝi estis la reĝino de mensoguloj, aŭ tro submetita al tio, kio estas tie. Eble tro multe por mi, eĉ.

«Kio se ni ne kongruas?»

«Parolante homojn ekkomprenas unu la alian».

«Jes, mi konsentas pri tio».

«Kion alian vi povas diri al mi pri via amikino?»

«Ŝi ne taŭgas kiel subulino».

«Kial?»

«Ŝi dubas multe. Kompatinda Roĝer' devas multfoje klarigi ĉion al ŝi».

«Kial vi ne estas lia?»

«Mi provis esti tia, sed li ne volis min».

«Kial?»

«Li estas edzo. Li sentas sin kulpa. Kaj mi timigas lin».

«Ĉu timigas?»

«Jes».

«Kial?»

«Mi estas tro masoĥisma por li».

«Mi ne komprenas. Ci estas obeema, ĉu ne?»

«Kompreneble. Mi ne submetiĝus, se mi ne estus».

«Sendin', Sendin'..! Kio estas via vera nomo?"

«Klara. Klara Martinez».

«Vi tute ne konas min».

«Mi ekkonas vin, mastro».

Mi atente rigardis ŝin. Mi povus, teknike, fari kun tiu freneza virino tion, kion mi volis. Ŝi diris al mi, ke ŝi estas masoĥistino. Mi ne estas sadisto, sed mi kapablas multe damaĝi homojn, se mi havas motivojn. Ŝi montris al mi, ke ŝi estas tre obeema.

Mi elpensis stultan demandon:

«Kaj mi, Sendin ', ĉu mi timas cin?»

Ŝi rigardis min tre atente. Ŝi fiksis siajn nigrajn okulojn sur miajn, kaj ridetis, kun suspiro:

«Ne, mastro: vi ne timas min. Vi timas nenion. Vi timigas. Mi ne scias, kio estas en via animo, sed vi neniam retroiras, malgraŭ via ŝajna afableco kaj supraĵa boneco».

«Mi estas malbona...»

«Mi esperas, mastro. Bonuloj estas tre enuaj. Se vi estas duono de tio, kion mi kredas vidi ĉe vi, vivo estos tre amuza kun vi».

«Do, kun tiu opinio pri via mastro, kial vi fidas min?»

«Ĉar malgraŭ esti tiel malbona, vi estas bonkora, mastro. Vi estas amiko de viaj amikoj, kaj vi ne nur mortus pro ili, sed vi mortigos pro ili. Mi esperas esti via amikino, same kiel via submetiĝema, mastro».

«Vi ne scias, ĉu mi estas murdisto».

«Nu, mastro, se vi iam mortigos iun, ĝi estos pro tre pravigita kialo, ne nur kaprice».

«Kaj vi, ĉu vi mortigis iun?»

«Jes. Du. Mortus ili du aŭ mia kunulo».

«Ŭaŭ. Via partnero devas ami vin tree».

«Mi ne scias. Li forlasis policon. Kaj tiam oni min piedbatis supren, kiel vi diras».

«Vi diris, ke mi estas bona homo. Bonaj homoj ne mortigas aliajn».

«Tio dependas, mastro. Ni ĉiuj povas mortigi, se ni havas bonan kialon. Mortigo eĉ povas esti bona, depende de la cirkonstancoj».

«Surpriza argumento. Kaj multe pli venante de specialisto pri la temo».

«Jes, mastro. Tial mi diras ĝin. En mia laboro mi vidis ĉiajn aferojn».

«Kompreneble».

«Nu, ĉu vi pensas, ke vi daŭros kun mi pli longe ol Roŭin' kun Roĝer'?»

«Se vi ne forlasas min, jes, mastro. Ĉu vi ŝatas Roŭinon?»

«Jes, sed mi ne estas kun ŝi. Mi estas kun vi».

«Se vi volas, mi alportos ŝin al vi, kiam ŝi rompos kun Roĝer'. Ni vidas nin preskaŭ ĉiun semajnon».

«Nu, mi memoros tion. Ne diru al ŝi ankoraŭ, ke vi havas mastron nun».

Mi pensis, ke estas jam sufiĉe. Mi supozis, ke la subulinoj ne estas nur por paroli, do sen diri ion, mi metis ŝin sur kvarpiedoj sur la sofon, levis ŝian puloveron al ŝiaj koksoj kaj muntis ŝin de malantaŭe, tirante ŝiajn harojn, imitante la movojn, kiujn rajdistoj faras kiam ili rajdas ĉevalojn. Por mi ĝi estis nova, preskaŭ religia sperto.

Poste ni eliris al la komuna areo. Estis ankoraŭ multaj homoj tie, kaj ŝi diris al mi iliajn nomojn dum ni preterpasis. Ni haltis por babili kun kelkaj el ili, kaj mi estis tre simpatia, mense metante ruĝan markon sur la fruntojn de iuj el ili, kies moknomoj estis sur la listo de Silvin'. Ni retrovos.

En la vestoŝranko ŝi prenis sian maksian mantelon, unu el tiuj ledaj, kiuj venis ĝis ŝiaj maleoloj kaj estis tre varma, ĉar estis jam malvarmete kiam ni foriris, kaj mi prenis mian novan aĉeton per la brako kaj marŝis ŝin hejmen. Kiam mi eliris eksteren, mi demetis mian maskon kaj metis ĝin en mian poŝon. Ŝi ridetis:

«Jes, mastro, mi ne eraris. Sed ĝis nun mi ne certis. Tiu masko estas tre bona, ĉar ĝi kovras vian tutan vizaĝon».

«Mia subulino devas koni min por ne konfuzi min kun alia...»

«Mastro, mi neniam konfuzus vin. Mi jam scias pri vi, eĉ kiel vi marŝas. Kaj mi dankas, ke vi marŝis min hejmen. Neniu iam faris».

«Nun jes. Ci lasos vian domon sole nur por labori. Ciaj ceteraj ekskursoj estos kun mi. Mi venos serĉi cin ĝis nova averto».

«Dankon, mastro», ŝi diris, premante sin kontraŭ mi. «Tio estas la plej bela afero, kiun mastro iam diris al mi en mia tuta vivo».

«Ci povas kisi min, subulino».

Ŝi staris antaŭ mi kaj donis al mi la plej varman kison, kiun mi iam ajn havis en mia vivo. Ŝajnis, ke ĝi neniam finiĝos, kaj ankaŭ mi ne rapidis. Mi lasis ŝin fari ĝin. Post kvin minutoj ŝi taksis, ke mi fartas bone, kaj ŝi disiĝis de mi iomete:

«Ĉu jam en ordo, mastro?»

«Jen via kiso. Tio dependas de vi».

Ŝi ridetis, premkisis miajn lipojn, kaj poste dankis min.

«Ĉu jen la aferoj, kiujn timis la mastroj, kiujn ci havis?»

«Jes, mastro. Ĉar ili ne estis mastroj. Ili estis fikuloj».

«Ĉu cin fikis multaj?»

«Ne. En mia tuta vivo kvin».

«Mi pensis, ke vi proponis vin al ĉiuj».

«Ne. Mi estas tre selektema. Vi estas malsama. Estas ĥemio ĉe vi, mastro».

«Kaj ĉu vi sciis tion per nur unu rigardo?»

«Mi rigardis vin la alian fojon antaŭ ol alproksimiĝi al vi. Vi forkuris, kiel ĉiuj aliaj. Sed ĉi-vespere mi vidis vin tre certa pri vi mem. Vi aspektis kiel alia homo, estante la sama. Vi pli similis vin pli ol la alia fojo, kiam vi fariĝis kuranta kuniklo. Sed vi ne venis ĉi tien por mi hodiaŭ».

«Prave. Mi ne sciis, ke mi trovos vin».

«Bonŝance por mi. Ni estas ĉe mi. Mia panjo ne estas ĉi tie. Ĉu vi ne volas eniri?»

«Klara, mi nomiĝas Gervasjo».

«Plezuro, Gervasjo». 

Ŝuoj kaj aliaj aaferoj.Ŝi rakontis al mi sian vivon ĝeneraltrajte, kiel ŝi malkovris BDSM-n per fianĉo, kiun ŝi havis, kaj kiu fine forlasis ŝin, ĉar ŝi volis pli kaj pli. Roŭin', aŭ Brendin', ĵus ŝanĝis opinion, ĉar antaŭe ŝi opiniis, ke ŝia amikino estis freneza. Sed kiam la sekreta vivo de ŝia edzo estis malkovrita, ŝi volis venĝi lin sur sian propran grundon. Mi fine forlasis ŝian domon je la dua matene.Kajeroj ~ Kajero 121ª ~ En PDF (paĝo 7ª)