Horloĝo kaj flago Fondinto de la Muzeo Fondinto

Fondinto de la Muzeo de Esperanto, Ludoviko Hernández Yzal.
Aliaj esperantaĵoj ~Kajero 72-a~ Kajeroj ~ Horloĝo