Busto  kun flago Horloĝo Premio Klara Silbernik

Horloĝo
Aliaj esperantaĵoj ~Kajero 72-a~ Kajeroj ~ Horloĝo