Gazetoteko, foto 4-a Memoraĵoj al elstaraj esperantistoj. Fondinto Gazetoteko de la Muzeo, foto kvina kun stratetoj dediĉitaj al elstaraj esperantistoj.

Aliaj esperantaĵoj ~Kajero 72-a~ Kajeroj ~ Gazetoteko, 3-a