Teresa Massana, zorgantino pri la Muzeo, kiun sia edzo fondis. Relegu Navigu Progresu vian legadon

Redaktore:
La Muzeo de Esperanto.

Antaŭ kelkaj monatoj mi telefonis S-inon Teresa Massana Rafols, vidvino de samideano Ludoviko Hernández Yzal, por viziti la Muzeon, kiun ŝia edzo fondis kaj subtenis dum la lastaj jaroj de sia vivo. Mi memoras, ke en kongreso hispana de Esperanto, antaŭ kelkaj jaroj, Ludoviko mem demandis min ekzempleron de Kajeroj el la Sudo por konservi en sia Muzeo, kiun li invitis min viziti iam, kiam mi volos, en Sat Pau d’Ordall, en la provinco Barselono. Tio estis mia ekkono pri tio, ke tiu muzeo ekzistis. Muzeo de Esperanto! Kion oni povus konservi tie? Nu, vere objektoj, aferoj rilatantaj al Esperanto. Oni povas vidi tie ĉiajn stelojn, eĉ tiujn, kiujn kelkaj ardaj esperantistoj uzis kiel mono iam. Ankaŭ estas ŝtampoj el multaj landoj, kiuj rilatas al Esperanto. Kaj fotojn, multe da fotojn, pri la fondinto de Esperanto kaj elstaraj esperantistoj de ĉiu tempo kaj lando.

Mi Vizitis Katalunion dum lasta Pasko, do mi memoris pri la Muzeo, kaj petis Sinon Teresa Massana vidi ĝin. ŝi afable prezentis al mi la muzeon kaj ĉiun eron, kiun mi fotis celante prezenti ilin al vi, leganto.

Tiu ĉi estu la delonge atendata numero de Kajeroj el la Sudo. Ĝi estu speciala kajero, la kajero kiu enhavas la grandan trezoron de nia movado, la Muzeon de Esperanto. Granda monumento honore al sia fondinto, Ludoviko Hernández Yzal, el Barselono. Ni sekvu Teresan, kiu malfermas la pordon por ni.

Relegu ~Kajeroj ~ Progresu vian legadon