Redaktita de Antonio marco Botella. jde oktobro al decembro de 1993
<- Numero 20ª ->
Oktobron de 1993
 1. La 66ª de SAT:
  1. Impresoj.
  2. Deklaracio.
  3. Gvidrezolucio.
 2. Bonvolu ridi..., sed ne tro!
 3. La s-ro Marco Botella, kiu ne laciĝas.
 4. Kaj..., mi ne laciĝas.
 5. Priekologiaj zorgoj.
 6. Ekologio (poemeto).
 7. Kiel KABE konfuziĝis priu la uzo de "de" kaj "per".
 8. Kotiztabelo por 1994.
 9. La Movado en kaj ekster Iberio.
 10. Rakontoj en unu minuto.
 11. Administra angulo.

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo

Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: Haveniro kaj placo de Malago, urbo kie venontjare okazos la Ĝenerala Kunveno de HALE.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.