Redaktita de Antonio marco Botella. jde aprilo al junio de 1994
<- Numero 21ª ->
Januaron de 1994

Enhavo

 1. Kien ni iras, laboristoj?
 2. Kvin fratoj de familio Carrasquer
 3. Bonvolu ridi..., sed netro!
 4. Poetoj malaganoj.
 5. Recenzo: Antologio de Franca Literaturo.
 6. Raporto al PEKOTEKO pri la neologisma radiko "kompjut".
 7. Jen nia packolombo.
 8. Recenzo: "Infero en aŭtuno"
 9. Korespondadi deziras.
 10. La movado en kaj ekster Iberio.
 11. Administra angulo.
Kovrilo: Félix Carrasquer, sindikata gvidanto, verkisto kaj ideologo, forpasinta antaŭ kelkaj semajnoj.

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo

Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.