Redaktita de Antonio marco Botella. jde aprilo al junio de 1994

Kajeroj el la Sudo

Numero 21

de aprilo al junio de 1994

Enhavo


Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: Félix Carrasquer, sindikata gvidanto, verkisto kaj ideologo, forpasinta antaŭ kelkaj semajnoj.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.