Redaktita de Antonio marco Botella. julio de 1994. Klaku por ĝenerala indekso.
<- Numero 23ª ->

En PDF (paĝo 3a) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás Gil Carballo.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.

Kovrilo: Desegno neeldonita de Picasso apartenanta al la kolekto "Sonĝo kaj mensogo de Franco" (1937), en kiu aperas la aĉa figuro de la diktatoro, la Respubliko-busto, ĉevalo, taŭro kaj virinoj plorantaj... Ĝi simbolas la hispanan intercivitanan militon.

Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.