La numero 24a
<- Numero 24ª ->

Enhavo
  1. Problemoj en nia laborista familio.
  2. Gvidrezolucio de la 57a SAT-kongreso.
  3. Bonvolu ridi..., sed ne tro!
  4. Lirikaj paĝoj.
  5. La movado en kaj ekster Iberio.
  6. Memorinda poetino de Al-Andalus.
  7. Sufiĉe grava por nia asocio.
  8. Paĝoj el la Laborista E-Movado en Hispanio.
  9. Demisias la redaktoroj.
  10. Kotiztabelo por 1995.En PDF (paĝo 2ª) ~ Kajeroj
Enretigis jesuo.
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: Nicolás GIL Carballo. Apartado 305, 24080-LEÓN.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.


Kovrilo: Katalunaj laboristoj esperantistaj. El niaj paĝoj el la Laborista E-Movado en Hispanio.

Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.