Administro

Sufiĉe grava por nia asocio.


Mi atentigas niajan gekamaradojn, kiuj ankoraŭ ne pagis la ĉi-jaran kotizon aŭ abonon, fari tion kiel eble plej baldaŭ al la Kasisto de HALE, k-do Nicolás GIL CARBALLO al la adreso jam indikita. Dankon!
 

Kajero 24ª ~ En PDF (paĝo 14ª) ~ Kajeroj
Enretigis jesuo.