La numero 29ª de "Kajeroj el la Sudo"
<- Kajeroj el la Sudo 29ª ->

Januaron de 1996
 1. Manĉeto
 2. La momento de la Adiaŭo.
 3. Scienco kaj junularo.
 4. Averto
 5. Bilanco de HALE
 6. Misa esperantigo...
 7. Bonvolu ridi...
 8. Francisco Villaespesa
 9. La kosto morti en Usono
 10. La zamenhofa tago
 11. Esperanto: curso del idioma internacional.
 12. Laboristaj-esperantistaj revuoj

Komenco ~ En PDF (paĝo 1ª) ~ Aliaj Kajeroj
Depósito legal: Z-2398-88
Presejo: Eurocopia, S.L.
Muziko: Menueto, verko 11-5 de Fernando Sor.