Redaktore

Klarigo, ne senkulpigoMi ne ripozas...

Antaŭ kelkaj monatoj mi preskaŭ promesis, ke Kajeroj el la Sudo estus dumonata revuo. Tamen, anstataŭ novembre, tiu numero atingas vin marte. Enda estas klarigo, do. Mi devas sciigi vin ĉiujn, ke mi trairis malsanon kaj operacion, kaj ne plu povis okupiĝi pri esperantaj aferoj daŭre. Ankaŭ mia komputilo frakasiĝis, kaj mi devis rekonstrui la sistemon de arĥivoj. Laste, sed ne malplej grave, ankaŭ mi ne havis sufiĉan materialon por plenigi la paĝojn de nia magazino.

Mi esperas, ke tio estas nerevenanta aro de malfeliĉaj aferoj, kaj ke ni povos sufiĉe akurate havi nian Kajero el la Sudo ĉiu monatotrio.

En ĉi tiu numero vi trovos anoncon pri nia unua kongreso de HALE, planite de la nova estraro de HALE, kies dato ankaŭ vi trovas je paĝo 19-a. Inter niaj artikoloj ĉi monate, mi substrekus la gravajn artikolojn pri la grava situacio suferata de lernejo Ludoviko Zamenhof en Bjalistok, Polio, (paĝo 7-a) kaj tiu artikolo pri Ziryäb (paĝo 10-a), la plej grava muzikisto en mezepoka Eŭropo. Bedaŭrinde Giordano Moya adiaŭas nin kiel verkisto momente, pro sia sano, per sia artikolo Ĉu profito aŭ altruismo? (paĝo 15-a). Trie, mi substrekas, ke ni inkluzivas la lastan numeron de LEA Ligilo(paĝo 20-a).

Mi esperas, ke vi ŝatu tiun-ĉi delonge atendatan numeron de Kajeroj el la Sudo, tiom, ke vi reagu al iuj temoj kaj ni povos inkluzivi vian artikolon la venontan fojon.


Kajero 41 | Kajeroj
Kreita de Jesuo de las Heras la sabaton, 12 de marto de 1999.