Deklaracio kaj Gvidrezolucio

DEKLARACIO

La 77-a Kongreso de SAT, kunveninta de la 14-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2004 en Bratislavo,

GVIDREZOLUCIO

La 77-a Kongreso de SAT, kunveninta de la 14-a ĝis la 21-a de aŭgusto 2004 en Bratislavo, alvokas la SAT-anaron,

La Kongreso alvokas la membrojn de la SAT-frakcioj diskonigi SAT en siaj respektivaj politikaj medioj kaj raporti pri siaj agadoj en sia frakcia rubriko en Sennaciulo.

Ne forgesu, ke SAT estas unuavice la SAT-anoj. Pensu, diskutu kaj poste mem plenumu viajn agadproponojn!

Imperiismo —for de Irako!

  1. La rekta koloniismo ne taŭgas por moderna imperiisma ŝtato, kiu preferas regi nerekte, per sia ekonomia potenco, malantaŭ kiu ĉiam staras ĝia milita kapablo. Tial la registaroj de Usono kaj Britio nun serĉas strategion por eliri el Irako.
  2. Sed la rapidecon de tiu eliro pli kaj pli regas ne la imperiisma volo, sed la kreskanta opozicio al la okupacio, ĉu de la popoloj de Usono, Britio kaj ceteraj membroj de la “koalicio de la volantoj”, ĉu de la ribelanta popolo de Irako.
  3. La imperiismo ja estas la ĉefa kaj komuna malamiko de la laboristaro kaj popolo de Usono, Britio kaj Irako. Defendante la naciajn rajtojn de la Iraka popolo, la laboristaro de Usono, Britio ktp malfermos la vojon al sia propra memliberigo.
  4. Ni vokas al la laboristaro de Usono, Britio kaj iliaj aliancanoj malebligi per ĉiuj necesaj rimedoj la okupacion, kaj kaŭzi la retiriĝon de la imperiismaj trupoj.
  5. Ni vokas al la trupoj de Usono, Britio kaj iliaj aliancanoj rifuzi esti uzataj en tiu ĉi maljusta milito por imperiismaj celoj.
  6. Ni vokas al la laboristaro de Irako prenu en siajn proprajn manojn la lukton kontraŭ la okupacio, por la politika sendependeco de Irako. Ne lasu la gvidadon de tiu ĉi demokrata lukto al la profunde maldemokrataj fortoj de la politika islamismo — ĉu sunaisma, ĉu ŝijaisma. Tiuj fortoj, se ili atingos la regopovon, estos preta buĉi la laboristaron kaj kripligi ĝian movadon, kiel jam okazis en Irano post la revolucio de 1978.

Relegu ~ Kajero 64-a ~ Kajeroj ~ Venonta
Muziko: Akvofalo, komponita de Robert Hampton je 1914, kaj ludita de Johanson kaj Thomason je 2000.