Ni estas viktimoj.
maldekstra sago Kajeroj el la Sudo 71Dekstra sago

Julio al septembro de 2006
  Enhavo
 1. Redaktore: Ne silentu ni!
 2. La krimoj de ETA-o
 3. Masklismo kaj universitato
 4. La Gazetoteko Lanti
 5. La Faraono, fino de la ĉapitro 18ª

sago maldekstra ~ Numero 71-a ~ Kajeroj ~ PDF (Paĝo 2ª) ~ sago dekstra

Kovrilo: Ĉi tiu numero dediĉiĝas al protesto kontraŭ gangasteroj de ETA, kiuj jam mortigis ĉirkaŭ mil senkulpulojn, ĉefe dum la plej demokratia periodo de la hispana historio.

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉi­un artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.
 5. Se oni deziras apogi la magazinon, skribu al la redaktoro.