Ni estas viktimoj. maldekstra sago Dekstra sago
Kajeroj el la Sudo 71ª

Julio al septembro de 2006
  Enhavo
 1. Redaktore: Ne silentu ni!
 2. La krimoj de ETA-o
 3. Masklismo kaj universitato
 4. La Gazetoteko Lanti
 5. La Faraono, fino de la ĉapitro 18ª

Kovrilo: Ĉi tiu numero dediĉiĝas al protesto kontraŭ gangasteroj de ETA, kiuj jam mortigis ĉirkaŭ mil senkulpulojn, ĉefe dum la plej demokratia periodo de la hispana historio.

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉi­un artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.