Asocio

Kovrio de nia magazino nr 82-a

Kotizontoj...

estos la solaj homoj, kiuj ricevos ĉi tiun magazinon ĉe si per surpapera versio.

Antaŭ nelonge ni pledis, ke la sola maniero protekti nian magazinon kaj asocion estas per kotizoj, sed laste ne multe da samideanoj elektis pagi por ke nia magazino kaj asocio, HALE, ne malaperu. Ni ne bezonas monon aperigi Kajerojn el la Sudo, sed iom da subteno helpos aperigi ĝin akurate.

Se vi deziras helpi nin mone, kaj sekve ricevi surpaperan version de Kajeroj el la Sudo, vi ĝiru 10 eŭrojn al konto de Banko La Caixa n-ro 2100 4617 41 2200115275 kaj sendu vian nomon kaj helikan adreson al kajeroj@gmail.com.

2100Regresu ~ Kajeroj ~ Kajero 82-a ~ Progresu