Marbordo havana: ĉu vi jam aliĝis al kongreso universala 2010a?

maldekstra sago Kajeroj el la Sudo 82ª Dekstra sago
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Julion de 2010---

Indekso

 1. Redaktore.
 2. Parolas la Prezidanto.
 3. Kongreso havana.
 4. Tial oni ne aĉetu loĝadon en Hispanio
 5. Kial progresemuloj malutilas al tiuj, kiujn ili deeziras helpi?
 6. Mesaĝo pri Internacia Virina Tago 2011
 7. Elektronika libro.
 8. La kazo pri Kajeroj
 9. La Faraono: Ĉapitro 28-a
 10. Administra angulo.
Regresu ~ Kajeroj. ~ ~ ~ Progresu

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Se oni deziras aliĝi la asocion por ricevi la surparperan version de la magazino, oni kontaktu la redaktoron.
 3. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.
La kongreso Havana de 2010