Parolas la Prezidanto.


Estimataj geamikoj el nia revuo.

La prezidanto de HALE.La jaro 2013, kiu ĵus finas, estas la jaro de la malriĉuloj, kaj de la vivo kun malespero. Kapitalismo sukcesas kaj la popolo perdas siajn rajtojn.

Sed Esperanto estu la lingvo de la libereco kaj milito por la malriĉuloj, ĉar ni volas ke nia amikoj havos monon, laboron, kaj esperon.

Klasbatalo daŭrigas sed ni perdas la bata-lon, pro tio, ke ni bezo-nas, ke homoj liberpen-saj batalos kontraŭ la penso malprogresema, kontraŭ la nova klaso: la riĉuloj de la mondo. ili ne estas nia amikoj , ili estas amikoj nur de la nova Dio: la merkato.

Tiu merkato estas la nova dio kaj la nova religio, kiu havas multe da adeptojn: la entre-penistoj de la mondo, la bankistoj, kaj falsaj mecenatoj de la mondo.

Ni estas malriĉuloj: pensiuloj, sendungaj laboristoj, anoj de malgrandaj entrepenoj, novalvenantoj al laboristaro..., kaj ni la esperantoj devas helpi ilin.

Ĉar Esperanto estas la lingvo de la espero, kaj ĝin konsistigas la esperantistoj, kiuj batalas por bela ideo: Esperanto.


Jesuo.retresu~ Numero 89ª ~ Kajeroj. ~ progresu