Movado.

La 24ª Semajno de la Kulturo kaj Tursimo

24 SKT 2016

La 24ª Internacia Semajno de la Kutluro kaj Turismo okazos en Cambrils, ĉe Hotelo Best Cambrils de la 2ª ĝis la 9ª de oktobro de 2016.

Dum la semajno okazos prelegoj kaj kulturaj kaj turismaj vizitoj al ĉirkaŭaĵo. Ankaŭ oni donacos premion Ada Sikorska al ku­nan­t(in)o de elstara esperantist(in)o, kiu bone aktivis por Esperanto. Ada Sirkorska Fighiera estis kreinto de fama magazino Heroldo de Esperanto.

La Redakcio.


retresu~ Numero 93ª ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko LantiPDF progresu