Flecha izquierda Flecha derecha
Novaj politikistoj..., ĉu nova politiko en Hispanio?

Kajeroj el la Sudo 93ª

Januaro de 2016

ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88
Indekso
 1. Redaktore.
 2. Eseoj:
  1. Politikaj paktoj en Hispanio kaj demokratio.
  2. Kio okazas en Katalunio?
  3. Demografia vintro kaj Tergloba Krizo.
 3. Literaturo:
  1. Vivu la Respubliko!La kvar mulistoj.
  2. Ĉapitro 42ª de La Faraono, de Boleslaŭ Prus', esperantigita de Kabe.
 4. Movado:
  1. La 24ª Semajno de la Kulturo kaj Turismo.
 5. Finkovrilo.


Kovrilo: Partoprenantoj en la 19ª Internacia Semaino de a Kulturo kaj Turismo. Je oktoboro okazos la 24ª en Cambrils.

Regresu ~ Kajeroj. ~ GazetotekoPDF Progresu

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.