Beletro: La Faraono sago

La Faraono.

ĈAPITRO 53ª

La soldatoj, starantaj garde en la antaŭĉambro, anoncis Pentueron. La pastro falis antaŭ la Faraono sur la vizaĝon kaj demandis pri ordonoj.

La sinjoro promenis en la ĉambro kaj post momento diris per multe pli trankvila tono:

»Antaŭ ne longe, ĉiun dekan tagon, la laboristo povis viziti la tombojn de la gepatroj, paroli kun iliaj ombroj kaj fari oferojn. Sed hodiaŭ neniu iras tien, ĉar neniu havas tempon. Antaŭe la kamparano manĝis ĉiutage tri tritikajn panojn, hodiaŭ ili ne havas sufiĉe eĉ por hordea. Antaŭe, la laboroj ĉe la kanaloj, akvobaroj kaj ŝoseoj estis kalkulataj al la impostoj; hodiaŭ oni devas aparte pagi la impostojn, kaj la publikajn laborojn plenumi senpage. Jen la kaŭzo de la ribeloj.

La Faraono ridetis.

Pentuer mallevis la kapon.

Pentuer tordis siajn manojn.

Pentuer skuis la kapon kaj komencis paroli malrapide: