Politiko sago

Tiom kostas sulteco de registaro

Plej eble leganto surpriziĝas legi tiun titolon. Sed oni povas miri pri la stultaĵoj, kiujn diversaj registaroj de Hispanio jam faris laŭ nia historio.

KuboMi memoras ke, ankoraŭ studante mi ĉe universitato, profesorino pri Historio de Usono rakontis al ni, ke laŭ la historio de tiu lando, ĉiam venis providenca politikisto, kiu bone faris por la bonfarto de ties civitanoj. Senrigarde al tiu usonemo de mia profesorino, mi rigardas la historion de Hispanio, kaj konkludas, ke tiu ne estis la kazo de nia lando de post Isabel' la Katolikistino. Nun malsanuloj pri estantismo eble konsideras ŝin rasisma kaj kulpa pri multe da pekoj de tiu perversa religio nova, Politika Korekteco, sed precize ĉar ŝi uzis religion katolikan por unuecigi la tutan landon, ŝi faris bonan politikon por la bonfarto de siaj subuloj. Ŝi diktis leĝojn por ke oni respektu indianojn, ke oni ne perforte konvertu ilin en katolikojn, male al tio, kion ignorantoj hodiaŭaj asertas sen scii pri tio, kion ili diras, nur pro tio, ke ili estas mezvaloraj kaj deziras, ke elstaruloj de istempo estu rigardataj desupre.

Bolivar.Mi parolos aliloke pri la nuna registaro de Hispanio, sed ni vidas, ke la afero venas el foraj tempoj. Kiam nia lando havis imperion laŭ la tuta mondo, Napoleon' invadis ĝin, kaj dum tiu ĉi katastrofo la supozata alianculo, Britio, organizis la ribelon de la supozataj kolonioj —fakte ili estis provincoj de Hispanio, organizitaj kiel vicregnoj— kontraŭ la patrina patrio, kiu finis kun enpoŝigo de multe da oro amerika en Brition, kaj ankaŭ ŝuldoj, kiuj en la kazo de Peruo finis pagiĝi en la 20ª jarcento. Post la sendependiĝo de Nova Hispanio (Meksikio) Usono profitis la okazon por militi kontraŭ la potenco, kiu helpis ilin sendependiĝi de Britio unu jarcenton antaŭe, je 1898, konkludante per la forrabo de Kubo kaj Filipinoj, en kiuj ili propagandis daŭre kontraŭ la lando, kiu donis al ili sian kulturon, lingvon kaj religion, provizante tricentjaran pacon, kiu finis tuj post ties sendependiĝo. Simon' Bolivar mem konfesis, kekajn jarojn poste, ke ili atingis sendependiĝon koste al ĉio alia. Tio ne ŝajnas tre inteligenta. En Kolombio li ordonis mortigi tribojn de indianoj pastunaj, kiuj dum tri jarcentoj pace vivis sub la regado de Hispanio. Estas maldece, ke nun civitanoj de tiuj landoj, Kolombio kaj Venezŭelo, akuzas Hispanion pri genocido, kiu ne okazis ĝis kiam liberiguloj Bolivar kaj San Martín aperis.

SubmarinoSed ne sole en Ameriko estis stultaj registoj. En la 19 jarcento estis ŝoka invento de hispano Izaak' Peral': submarino. Ĉu la registaro tiutempa profitis la ŝancon gajni la plej grandan povon en la mondo kaj reakiri la respekton kaj influon en la tutan mondon, kiun Hispanio iam havis? La registaro prezidata de Práxedes Sagasta malapogis la projekton, sed la reĝino regenta María Cristina ordonis produkti prototipon, kaj ĝi ĉesis esti teoria afero, kaj je 1888 la unua submarino navigis sukcese unuafoje en Kadiz'. Sed postaj ministroj Jozefo María Beranger kaj Rafael' Rodríguez Arias ne nur ne apogis la fabrikadon kaj disvolvo de la invento, sed apogis kampanjon fifamigan de la inventinto, kiu devis forlasi la mararmeon kaj klarigi antaŭ publika opinio la vero pri sia invento. Vidate de pli ol jarcento poste, kaj konante pri kiaj hispanaj politikistoj nunaj, oni ne povas ne pensi, ke tiutempaj ties kolegoj ne estis tre diversaj, kaj sekve, estas facile pensi pri la neniam pruvita afero, ke la britoj aĉetis la ministrojn hispanajn por ke ili bloku la fabrikadon de submarino, ĉar se Hispanio havintus ĝin, Gibraltar' venus facile denove sub la hispana suvberenece, se ĉiu militŝipo brita sur tiu loko estus subakvigata. Oni neniam pruvis tion, sed laŭ mi ĝi estas las sola kialo por ke Hispanio renoncis la plej povan kaj tamen malmultekostan armilo en sia tuta historio: militŝipo tipa, krozŝikpo, kostis 25oble da ununura submarino. Tio signifas, ke kontraŭ la prezo de unu militŝipo, Hispanio povintus havi tutan Peralfloton da submarinoj, kaj sekve ĝi venkintus la Militon de Kubo, tiel ne perdante la insulojn Kubon, Filipinojn, Portorikon kaj Gŭamon, kiuj nun povus esti aŭtonomaj komunumoj de Hispanio... Aldone, la frustriĝo perdi tiun militon neniam venus, kaj ankaŭ Hispanio pli ol eble ne irintus en la marokan aventuron kune kun Francio, kaj poste ankaŭ neniam okazintus la kondiĉoj, kiuj gvidis la landon en la Intercivitanan Militon. Sed tion malebligis la stulteco aŭ monavideco de tiutempa hispana registaro. Revenante en Kubon, ankaŭ mankus la kialojn por revolucio fidelkastra, kaj la venomo komjunisma neniam okupiĝus Sudamerikon. Estas ironie, kiom da gravaj sekvoj okazigus simpla determineco kaj amo al patrio, kiujn siatempe nur Izaak Peral havis, Pro tio Kubo estas komunisma hodiaŭ. Tio okazas en Kubo, ke hispanaj registaroj havas popolon kaj homojn, kiujn ili nek meritas nek konas.


Kajeroj ~ Kajero 121ª ~ En PDF (paĝo 4ª)