Literaturo sago

Fortunata kaj Jacinta

FortunataFortunata y Jacinta es­tas romano de la hispana verkis­to Benito Pérez Galdós, kiu estas konsiderata kiel unu el la plej gravaj kaj influaj verkoj de la hispana literaturo. Publi­kigita po du volumoj en 1886ª kaj 1887ª, la romano estas epika kaj realisma rakonto pri la vivo de du virinoj, Fortunata kaj Ja­cinta, en la Madrido de la dua duono de la 19-a jarcento, kaj  ĝi prezentas bildojn pri la socio kaj kulturo de la epoko, kaj tra ties even­toj la leganto ricevas pro­fundan kaj kompleksan bildon de la homa kondiĉo.

La historio de Fortunata kaj Jacinta estas rakontata de la perspektivo de la romanaj ka­rakte­roj, kaj la legantoj sekvos iliajn vivojn kaj spertojn dum la tuta romano. La du virinoj estas prezentataj kiel kontraŭulinoj, proksimaj amikinoj, kaj kromaj amantinoj de la sama viro, Jua­ni­to Santacruz, kiu estas pre­zen­tata kiel memorema kaj emo­cie­ma junulo. Tamen, la romano ne estas simple rakonto pri amoro kaj pasio; ĝi estas multe pli kompleksa kaj profunda bildigo pri la socio kaj la kulturo de la epoko.

Pérez Galdós prezentas vivan bildon pri la urba socio de la epoko, inkluzive de la klas­dis­pa­roj kaj la politikaj tumultoj de la tempo. Tra la romano, la le­gan­toj povas vidi la malsamajn aspektojn de la socio, kaj kiel la malsamaj klasoj de homoj vivis kaj laboris en la Madrido de la epoko. La romano prezentas bildon de la malriĉaj homoj de la urbo, kiuj estis vivtenataj fare de la fabrikoj kaj aliaj industrioj de la urbo, kaj ankaŭ de la riĉaj kaj nobelaj homoj, kiuj vivis en la grandaj palacoj de la urbo.

La libro ankaŭ prezentas la politikajn tumultojn de la epo­ko, inkluzive de la trono de Isabel 2ª kaj la konservativaj kaj libe­ralaj fortoj kiuj batalis por regi la landon. Tra la rakon­to de Fortunata kaj Jacinta, la leganto vidos la politikan kaj socian agadon de la tempoj kaj kiel ĝi influis la vivojn kaj spertojn de la homoj.

Tamen, la romano ne estas simple historio pri socio kaj politiko. Ĝi ankaŭ prezentas profundan bildon de la homa kondiĉo, inkluzive de la pasio, la amikeco, la amoro kaj la mensaj mal­sanoj. Pérez Galdós prezen­tas karakterojn kiuj estas kompleksaj kaj emociemaj, kaj kiuj travivas multajn mal­facilajn situaciojn.


Kajeroj ~ Kajero 126ª ~ En PDF (paĝo 16ª)