Muzikosago

Ave verum corpus Mozart.

Ave verum corpus estas unu el la plej famaj kaj emo­ciplenaj muzikaj verkoj en  klasika mu­ziko. Ĝi estas preĝo, verkita fare de la genia komponis­to Wolfgang Amadeus Mozart je 1791ª. Kvan­kam la komponaĵo estas mal­lon­ga, ĝi portas profun­dan religian signifon kaj emoci­ple­nu­mon, kiu ekscitas la koron de aŭskultantoj tra sia bela muzi­ka esprimo.

La verko Ave verum corpus estis komponita dum la lastaj monatoj de la vivo de W. A. Mozart'. Ĝi estis verkitaj kiel parto de lia laboro por la koralo Pia eterna regno por la festa ceremonio en la sanktejo de Baden. La vortoj Ave verum corpus (Saluton, vera korpo!) estas prenitaj el la precipe en la eŭkaristia katolika rito, dum kiu ĝi devas esti kantata, laŭ la intenco de la aŭtoro.

La muzika strukturo de la kanto estas simpla kaj eleganta. Ĝi estas skribita por koruso, kvarteto de strunkordo kaj baso-solo. La muzika temo estas malpeza kaj flua, kun dolĉa kaj tenera melodio, kiu akompanas la tekston. La aranĝo de la voĉoj estas gracia kaj harmonia, kun subtileca interkantado de la koncernaj voĉoj.

Ĝi esprimas profundajn religiajn sentojn kaj adoron al la korpo de Kristo, kaj kreas etoson intima kaj sincereganta,  humila kaj adoroema fare de la ĉeestantoj. La emocio en la muziko estas transdonata per la kombino de la koruso, la solvoĉoj, kaj la subtilaj dinamikaj kaj tempaj ŝanĝoj.

La efiko de Ave verum corpus estas emociiganta kaj spiritema sur la aŭskultantoj, kies  koron kaj la animon ĝi kaptas, movante ilin je profunda religia kaj spiritoplena manieroj. La muziko emigas mo­men­tan konsenton kaj pacon al la spi­ri­to, kaj povas evoki fortajn emo­ciojn, inkluzive de meditado, adoro, kaj enketo. Eble pro tio la disvastigo de  tiu ĉi kanto trans­pasas jarcentojn, kaj ĝi restas ŝatata en la klasika muziko kaj plie, trairante la scenariojn de profana kantarto. La verko sekve oni ofte elektas por prezenti kaj interpreti en diversaj ceremonioj gravaj. Ĝia muzika beleco kaj profunda religia signifo kaptas la animon de la aŭskultantoj kaj transdonas sentojn de pieteco, respekto, kaj spiritaj altiĝoj.

Konklude, Ave verum corpus de majstro Mozart estas tre signifo­ple­na komponaĵo en la klasika muziko. Ĝi ne nur montras la genion de sia komponisto, sed ankaŭ esprimas profundajn religiajn kaj spiritemajn sentojn. Tra sia simpla kaj bela muzika esprimo, la verko kaptas la koron kaj animon de la aŭskul­tantoj, prezentante profundan adoron kaj humilecon al la korpo de Kristo.

Se oni deziras kanti ĝin, ni montras la originalan kaj esperantajn vortojn, por ke oni povos tion fari komprenante:

Ave, ave verum Corpus
Natum de Maria Virgine
Vere passum immolatum
In Cruce pro homine
Cujus latus perforatum
Unda fluxit sanguine
Esto nobis praegustatum
In mortis examine
O dulcis
O Pie
O Jesu Fili Mariae
Miserere mei
Miserere mei, mei
O dulcis
O Pie
O Jesu Fili Mariae
Miserere mei
Miserere mei, mei
Amen
Saluton, saluton vera korp'
naskita de Mari' virgulin'
Vere ofera paŝo
sur la kruco por homo
kies flanko trapikiĝis
onde fluis sango.
Estu preta pro ni
en ekzamen de morto, 
Ho, dolĉa
ho, pia
Ho Jesu' fil' de Mari'
kompatu min,
kompatu min, min
Ho dolĉa
Ho pia,
Ho Jesu', Filo de Mari'
Kompatu min
Kompatu min, mi
Amen (estu tiel).

Ave verum


Kajeroj ~ Kajero 128ª ~ En PDF (paĝo 8ª)