Defendo de Hispanio sago

Necesa defendoRamiro de Maeztu.

Ĉu Hispanio iam protestis kontraŭ ĉi tiuj malveraĵoj? Ĝenerale, ni lasis ilin cirkuli, sen preni la penon por ekscii. Sed ĉi tiu nescio estas sen­konscio, kaj senkonscio estas formo de morto. La karak­te­ri­zaĵo de la konscienco estas maltrankvilo, konstanta vigla­do, la ĉiama preteco defendi. Esti estas defendi. Maltrank­vi­leco ne estas akcidento de la es­to, sed ĝia esenco mem. La mal­nova latina fablo estas bo­ne konata: "Estis Mal­trank­vi­lo, kiam li trapasis riveron kaj vidis argilan grundon, li prenis pecon da tero kaj komencis ĝin formi. Dum li pripensas, kion li faras, aperas al li Jupitero. Maltrankvilo petis de li infuzi la terpecon, kiun i formis per spirito. Jupitero faris tion volonte. Sed ĉar li intencis doni al la kreitaĵo sian propran nomon, Jupitero malpermesis lin kaj volis, ke ĝi portu la sian. La disputantoj vokis Saturnon, kiel juĝis­ton.Kaj Saturno, kiu estas tem­po, juste juĝis: "Vi, Jupi­te­ro, ĉar vi donis al li la spiriton, vi prenos lian spiriton kun vi, kiam li mortos; vi, Tero, kiel vi donis la korpon, vi prenos la korpon; vi, Maltrankvilo, ĉar ĝi muldis ĝin, ĝin posedos dum ĝi vivos. Kaj ĉar estas disputo pri la nomo, oni nomos ĝin "homo", la homo, ĉar li estas farita el "humus" (nigra tero).

Vivi estas miri pri esti en la mondo, sentiĝi stranga, pleniĝi de angoro antaŭ la eventualaĵo ĉesi esti, kompreni la kons­tan­tan probablecon misvagi, la bezonon amikiĝi inter niaj amatoj, la eventualaĵo. ke ili fariĝu malamikoj, kaj esti atentaj pri la aŭtenta kaj la falsaĵo, la vero kaj la eraro. Maltrankvileco ne estas akcidento, okazas al iuj kaj ne al aliaj. Ĉi tio estas la esenco mem de nia estaĵo. Kaj koncerne la patrujon, tiom kiom la patrujo estas spirito kaj ne tero, ĝi estas esti mem. Nia malkvieto rilate la patrujon estas, verdire, ĝia kvintesenco. Estas ni, kaj ne ŝi, kiuj devas vivi sur gardostaranto; ni devas antaŭvidi la danĝerojn, kiuj embuskas por ĝi, senti por ĝi la kosman angoron, per kiu ĉiuj vivuloj sin defendas kontraŭ la morto, gardi ĝian honoron kaj bonan reputacion kaj ripari, se necese, la senzorgecon de aliaj generacioj.

Ne estis nur nia humileco, sed neglektemo, la kialo, kial la ekumena sento de Hispanio estis forviŝita de nia spirito. Nia neglektemo kaj agado de niaj malamikoj. Mirabeau malkovris en la Nacia Asembleo, ke la famo de Ludoviko la 14-a ŝuldiĝis plejparte al la 3 414 297 frankoj (kalkulitaj kun la rapideco de 52 frankoj po arĝenta marko), kiujn li disdonis inter eksterlandaj verkistoj por ke ili povu proklami liajn meritojn. Louis XIV certe estis la plej obstina kaj kruela malamiko kiun Hispanio iam havis. Samtempe, kiam li metis sian nepon sur la tronon de Madrido, li sekrete diris al sia heredanto en siaj "Instrukcioj al la Daŭfeno": "La stato de la du kronoj de Francio kaj Hispanio troviĝas tiel unuiĝinta, ke ĝi ne povas kaj ne povas levi la unu sen kaŭzi damaĝon al la alia". Aliflanke, li klarigis al sia filo la kialon de esti helpinta Portugalion, post kiam li engaĝiĝis al Hispanio ne fari tion, dirante ke: "Dum forĵetante la plenumadon de la traktatoj laŭlitere, ili ne estas strikte malobservitaj." La tezo de Ludoviko la 14-a estas malvera. Ne malutilas Hispanion, ke Francio estas forta. Kio domaĝus al ĝi, se ĝi estus tiel malforta kaj malantaŭa kiel Maroko. Nek Francio perdis ion pro la forto de Italio, nek ĝi estus malfortigita de la potenco de Hispanio. Sed Donoso Cortés ankoraŭ devis respondi al franca publicisto, kiu certigis, ke la intereso de Francio konsistis, ke Hispanio ne eliru el sia senpoveco, por ne devi prizorgi Pireneojn okaze de batalo kun Germanio.

Ĉi tio estas troigita, kaj ĉio, kio estas troigita, estas sensignifa, diris Talleyrand. Se ne ekzistus internacia politiko krom malfortigi la najbaron, kiel Thiers asertis, la tuta politiko baldaŭ malaperus, ĉar la najbaroj konspirus kontraŭ la nacio, kiu faris ĝin, kaj la mondo malkomponus en la milito de ĉiuj kontraŭ ĉiuj. La defendo de la patrujo ne ekskludas, sed postulas, respekton de la rajtoj de aliaj patrujoj. Sed pardonpeto ne estas troigita krom kiam ĝi estas farata troige. Ĝi estas tiel esenca por la institucioj de la Ŝtato kaj por la valoroj de la nacio kiel por la vivo de la Eklezio. Se ĝi ne estas daŭrigata, institucioj falas kaj popoloj pereas. Ĝi estas pli grava ol la armeoj mem, ĉar glavoj estas svingitaj per siaj kapoj, kaj ne inverse. Ĉi tio, ke ĉi tie komenciĝis la "Hispana Agado", kiu estas la defendo de valoroj de nia tradicio, estas kio devus esti, en ĉi tiuj du jarcentoj, la ĉefa engaĝiĝo de la Ŝtato, ne nur en Hispanio, sed en ĉiuj hispani­lan­doj. Bedaŭrinde ne estis. Ni ne sufiĉe defendis nin. kaj nun ni estas pro la favoro de la ventoj.
Kajeroj ~ Kajero 128ª ~ En PDF (paĝo 20ª)