sBeletro sago

Kelkaj rimarkoj pri Don' Ĥŭan' Tenorjo

Don Juan TenorioLiteraturo pri viro sen­ho­no­rigante virinon ne man­­kas en nia lingvo kaj aliaj. Estas tradicio pri tio, kvazaŭ militoj inter seksoj, kaj estas verkoj kie­l tiuj de britoj Tomas' Hej­ŭud, Virino mor­ti­gita per afa­bleco, aŭ Vil­hel­mo Ŝeks­piir, Dresado de virinaĉo; ne forgesante la verkon de hispano Tirso de Molina La trom­pisto de Seviljo, aŭ Dom Juan, aŭ la festuma­do de Petro, de franco Moljer'.  

Tiun lastan verkon uzis W. A. Mozart por komponi sian  fame­gan operon, Don Giovanni (S-ro Johano), je kies fino homo, kiu ĉiam agadis kiel vera demono iris en inferon kune kun sia preskaŭ bopatro, restante la ra­konto averto al junuloj pri kien irigas perversa vivo kaj  diboĉa konduto.

Je la 19ª jarcento juna José Zo­r­rilla y Moral (Jozefo Vulpineto kaj Moral') estis mendata novan teatraĵon, kaj post nur 20 tagoj, li produktis sian plej faman ver­kon, unu el la nesenhavajn lega­dojn en la hispana lingvo, eble la plej faman teatraĵon en tiu ling­vo, Don Juan Tenorio (S-ro Joha­no, kiu tenas).  Ĝi premieris en Teatro de la Cruz (de la kruco) la 28an de marto de 1844 kun ne multe da sukceso eble ĉar la geaktoroj estis tro maljunaj por tiuj roloj, Carlos Latorre kaj Bár­bara Lamadrid, kaj la sceno mem ne estis tre altkvalita. Tamen, kelkajn tagojn poste, en la ĵurnalo La Laberinto, oni ana­lizis per artikolo la tekston de la teatraĵo, kaj notigis, ke ĝi estis altkvalite poezia, kaj la dra­mo estis tre efektiva laŭ la sin­sekvaj situacioj, kiuj aperis en la verko: dueloj, mortigado, de­fi­oj, blas­femado, satana pe­ne­tra­do en mo­naĥinejon..., nome ĉio, ki­on oni povus esperi de diablo. Tio emi­gis homojn viziti denove tea­tron kaj komencis la grandan sukceson de tiu teatraĵo, kiu daŭrigas ĝis hodiaŭ.

Don Juan Tenorio, klarigita.Je 1934ª Cecilio Pineda kaj ties trupo reprezentis la teatraĵon en Teatro Romea, de Mursjo, ri­ce­vante grandan sukceson, kaj du jarojn poste, la sukceso ripetiĝis, kaj de tiam la teatraĵon oni ludas en tiu ĉi Teatro Romea je la nokto de animoj, tio estas, la nokton antaŭ la Tago de Ĉiuj Sanktuloj, la 31an de oktobro. De tiam ĉiun jaron oni ludis la teatraĵon ĝis la jaroj 1960ª, ĉar tiu familio Pineda heredis de gepatroj al gefiloj la intereso por aktorado.  

Je la jaro 1980ª, tiama urbestro Rafael Méndez proponis al nepo de la fondinto de la aktora di­nastio, daŭrigi tiun interesan mur­sjan tradicion, kaj denove ni ha­vis la teatraĵon en nia urbo semajnon antaŭ la 1ª de no­vem­bro.

Sur tiuj fotoj oni povas vidi diversajn bildojn rolitajn de la pra­nepo de Cecilio Pineda kaj ties trupo, Julio Navarro Albero. Se oni amas teatron, oni povos ĝui la verkon de la 27ª de oktobro ĝis la 1ª de novembro en Teatro Romea de Mursjo.Kajeroj ~ Kajero 129ª ~ En PDF (paĝo 11ª)