Centraj paĝoj

Du amikoj kongresumos lastfoje.
VEF 2003, lasta kongresfoto de Jozefo Maria Bernabeu
Al antaua artikolo Kajeroj ~ Kajero 62 ~ Esperanto Hispanio Sekvonta artikolo
Muziko: Je mia maniero, fama kanto de Paul Anka,
disvastigita enmonden de Frank Sinatro,
kaj gitarigita de Yves Keruacs.