Kajeroj el la Sudo                                   71 Ni estas viktimoj.
Julio al septembro de 2006
  1. Redaktore: Ne silentu ni!
  2. La krimoj de ETA-o
  3. Masklismo kaj universitato
  4. La Gazetoteko Lanti
  5. La Faraono, fino de la ĉapitro 18-a
Relegu ~ Numero 71-a ~Kajeroj ~ Progresu vian legadon

Ni vere bedaŭras la prokraston kompleti la numeron!


Kovrilo: Ĉi tiu numero dediĉiĝas al protesto kontraŭ gangasteroj de ETA, kiuj jam mortigis ĉirkaŭ mil senkulpulojn, ĉefe dum la plej demokratia periodo de la hispana historio.

Notoj:

  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
  3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉi­un artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
  4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.