Laste aktualigita
la 15an de aprilo de 2017
Ankoraŭ reviziata.

Kutimaj Faritaj Demandoj pri Esperanto

English
Espaņol

NOTO PRELIMINARA

Preskaŭ Tri dek Ĝenantaj Demandoj pri Esperanto.

NOTO.- Deprenu sur la teksto apud la numeroj por iri al la respondo.
 1. Kio estas Esperanto?
 2. Se Esperanto estas tiel bona..., kial ĝin ankoraŭ oni ne adoptis tra la tuta mondo?
 3. Esperanto estas nulo!
 4. Esperanto estas eŭropa okcidenta lingvo, same kiel la angla. Ĉu Esperanto ne estas tiel malfacila kiel ĝi por orientano?
 5. Esperanto estas lingvo artefarita!
 6. Por ke lingvo bone funkcius, ĝi devas esti natura tio estas, devis esti kreita en lando, kun konkreta kulturo.
 7. Esperanto estas kodeto senambicia, kio taŭgas kiel infana ludo, sed kiu maltaŭgas subteni literaturon aŭ kulturon grandajn, kiel tiuj de la angla aŭ hispana, ekzemple.
 8. Esperanto estas lingvo kiu ne evoluas.
 9. Se Esperanto evoluas, post kelke da tempo malsimilaj dialektoj aperos, tiel ke post malmultaj jaroj estos diversaj lingvoj kaj lingvaj baroj sinrestarigos.
 10. Esperanto estas idiomo sen kulturo.
 11. Neniu parolas Esperanto. Ĝi estas sensukcesa provo..
 12. Esperanto estas utopio!.
 13. Kie oni povas lerni Esperanton?
 14. Esperantisto sonas same kiel adventisto espiritisto. Ĉu Esperanto estas sekto?
 15. Kiuj estas la esperantistoj? Kio ili estas?
 16. Ĉu vi opinias, ke iam Esperanto estos devigata tra la tuta mondo?
 17. Kiu estas la malamikoj de Esperanto?
 18. Se la malamikoj de Esperanto estas tiel povaj kaj tiele malhelpas ĝin..., kial zorgi pri lingvo kiun neniam oni adoptos en la mondo?
 19. Mi lernus ĝin, sed se neniu parolas ĝin surstrate nenie..., kiel ĝi servos al mi?
 20. Se ĉiuj malaprobas Esperanton..., ili devas pravi.
 21. Kial la plej parto de geesperantistoj estas veteranoj?
 22. Kiom da personoj parolas Esperanton tra la tuta mondo?
 23. La angla estas la latina de la jarcento XX-a. Oni NE bezonas Esperanton.
 24. Ĉapelitaj signoj estas nenecesa malfacilo, kiun oni notas ĉefe en la modernaj komunikiloj, kiel Internet..
 25. La sonoj H kaj la Ĥ estas malfacile prononceblaj, same kiel la sonaj grupoj sc, kaj nkc.
 26. Vi rajtas pri ĉio, kion vidas; kaj Esperanton oni devus adopti laŭ la tuta planedo. Bedaŭrinde, estas tiom da interesoj, ke ni, kiuj opinias tiel, povas fari nenion por ŝanĝi la malgajan realon: la angla estas altrudinta perforte, kaj ni povas fari nenion..
 27. Mi estas anglo, kaj kiam mi iras eksterlanden, ja sufiĉas al mi tiu angla flughavena kaj hotela pri kiu vi parolas. Kial mi devas lerni Esperanton?
 28. Esperanto estas nur miksaĵo fr lingvoj, aŭ de vortoj el diversaj lingvoj.
 29. Vi diras, ke Esperanto ne havas dialektojn, sed mi vidis kiel franco, anglo kaj hispano parolis ĝin, kaj iliaj paroloj malsimilis.
 30. Maleblas, ke la angla ĉesos esti internacfia lingvo..!
 31. Mi estas anglo, kaj kiam mi iras eksterlanden, ja sufiĉas al mi tiu angla flughavena kaj hotela, pri kiu vi parolas. Kial mi devus lerni Esperanton?
 32. Esperanto estas nur miksaĵo de lingvoj, aŭ de vortoj el diversaj lingvoj.
 33. Vi diras, ke Esperanto ne havas dialektojn, sed mi vidis kiel franco, anglo kaj hispano parolis ĝin, kaj iliaj paroloj malsimilis.
 34. Maleblas, ke la angla ĉesos esti internacia lingvo..!

Deprenu por reiri al opcioj de Esperanto Hispanio.


NOTO PRELIMINARA.- Kelkaj legantoj de ĉi tio KFD plendis, ke estas aroganta tono en kelkaj respondoj donitaj. Aroganteco estas tute fremda al spirito per kiu ni verkis ĉi kaj tradukis tiun dokumenton,  kaj ni bedaŭras ke la memfideco de niaj ideoj estis interpretitaj tiele. Kvankam ni provis, ke la teksto estas plej eble kiel simpla kaj komprenebla sen malfacilo —kaj tiusence mi dankegos pro ĉia kritiko konstruktiva— eblas, ke estas influo de nia profesioj kaj emoj, ĉar ni istruas lingvojn kaj estas geesperantisto de antaŭ multe da jaroj jaroj.

Tamen, oni analizu la verecon aŭ maltaŭgecon de la argumentoj anstataŭ se la tono estas aroganta aŭ ne, ni petas...

La geaŭtoroj.

Volver.