Gratulo

FELIĈAN NOVAN JARON 1990!

Estas tiu ĉi la lasta numero de K.S. dum 1989, kaj la Redakcio volas speciale danki vin por tiom da gratuloj kaj esprimoj de estimo, kiujn ni ricevis laŭlonge de la jaro pro la simpla plenumo de nia tasko.

En la nomo de la estraro de HALE kaj de tiu ĉi Redakcio, ni deziras al ĉiuj HALE-membroj, al niaj abonantoj kaj ĝenerale al ĉiuj niaj legantoj: FELIĈAN NOVAN JARON 1990!!Kajero 4ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 15ª).
Enretigis Jesuo.