Redaktita de Antonio Marco Botella. Kajeroj oktobro de 1990.


NOTO.-Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.

Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Kovrilo: C. J. Cela - Literatura Nobelpremiito-89ª.
Sidejo: Strato Sol, 75. E-41003 SEVILLA. (Hispanio)
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Francisco A. Antúnez Romero.
Kasisto: Tomás Caspe Cereijo..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.

Kajero 4